Mattias Strand

Mattias Strand

Adjungerad Adjunkt
E-postadress: mattias.strand@ki.se
Besöksadress: Capio S:t Görans sjukhus, Centrum för psykiatriforskning, 11281 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Dahlin, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är postdoktoral forskare vid Centrum för psykiatriforskning samt specialistläkare i psykiatri och arbetar som överläkare vid Transkulturellt Centrum i Stockholm.

Forskningsbeskrivning

 • Mina huvudsakliga forskningsområden är kulturell psykiatri, medicinsk humaniora, trauma och ätstörningar.

  Jag är för närvarande involverad i följande forskningsprojekt:

  • "Betydelsen av kulturella faktorer och migrationsbakgrund för vårdsökande och behandling inom den specialiserade ätstörningsvården" tillsammans med Sofie Bäärnhielm och Elisabeth Welch (med stöd i form av ALF-medel från Region Stockholm och Karolinska Institutet)
  • "Stärkt beredskap vid en samhällskris – lärdomar av interkulturell hälsokommunikation under covid-19-pandemin" tillsammans med Sofie Bäärnhielm samt Soorej Jose Puthoopparambil och Önver Cetrez vid Uppsala universitet (med stöd från Vetenskapsrådet)
  • "Patient-controlled admissions for individuals with severe mental health disorders" – Emelie Allenius doktorandprojekt där jag deltar som bihandledare vid sidan av Sigrid Salomonsson, Alexander Rozental, Lena Flyckt och Pernilla Omerov (med stöd från Vetenskapsrådet)
  • "Erfarenheter av och förväntningar på psykiatrisk specialistvård hos transnationellt adopterade: en intervjustudie" tillsammans med Natte Hillerberg vid Norra Stockholms psykiatri
  • "Trauma som går i arv: psykisk hälsa och intergenerationellt trauma hos svensk-eritreaner i Stockholm" tillsammans med Meaza Yared Tesfamariam vid Transkulturellt Centrum och professor Gloria Macassa vid Högskolan i Gävle
  • "Hur mår judar i Sverige? Psykisk hälsa, transgenerationellt trauma och kulturkompetens inom vården" tillsammans med Mirjam Katzin vid Göteborgs universitet

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Adjunkt, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2021-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2021
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2005

Handledare

 • Emelie Allenius, Patient-controlled admissions for patients with severe mental health disorders, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI