Mats Andersson

Mats Andersson

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Hälsovägen, Enheten för radiologi C1:46, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Radiologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är en post-doc forskare som till största delen arbetar kliniskt på ME
  Radiologi, sektionen för bukradiologi. Mitt avhandlingsarbete handlade om
  radiologi vid dysfagi, framförallt hos patienter med achalasi. Under senaste
  året har jag medverkat i artiklar rörande värdet av MR-undersökning hos
  patienter med cystor i pancreas, primär scleroserande cholangit samt
  hepatocellulär cancer. Arbete pågår med artiklar om behandling av dysfagi
  med sk Shaker-metodologi och hos patienter opererade med esofagusresektion.

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI