Martin Forster

Martin Forster

Universitetsadjunkt
E-postadress: martin.forster@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 9, 17165 Solna
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Psykologi Enebrink Forster, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad psykolog och Fil dr. i psykologi. Min forskning handlar
  primärt om utveckling och utvärdering av interventioner som riktar sig till
  föräldrar och barn. Jag har också ett särskilt fokus på implementering
  och spridning av interventioner i reguljära verksamheter.

Forskningsbeskrivning

 • Jag arbetar för närvarande flera forskningsprojekt som sammanfattas nedan.
  På www.ipsykologi.se [1] finns ytterligare information om flera av
  projekten.
  * /Tryggare barn./ En randomiserad studie av interventionen Tryggare barn,
  som riktar sig till föräldrar som blivit anmälda till Socialtjänsten
  med misstanke om våld eller kränkning av barn.
  * /Implementering av Komet och ABC./ En studie om implementering av
  föräldrastödsprogrammen ABC och Komet i reguljära verksamheter.
  Frågeställningarna rör hur olika faktorer som rör implementering,
  organisation och utbildningsformat påverkar effekterna av insatserna.
  * /Implementering av iKomet./ Motsvarande ovanstående projekt, men där
  frågeställningen rör hur implementeringsfaktorer påverkar iKomet i
  reguljär verksamhet.
  * /Komet via internet eller i grupp inom primärvården./ En randomiserad
  studie inom primärvården i Stockholm där patienter som söker för
  utagerande problem hos barn antingen får del av Komet via internet eller
  i grupp.
  * /IPSA - föräldrastöd till föräldrar som själva har ADHD./ Ett
  projekt där jag deltar som bihandledare till doktorand Therese
  Lindström. Projektet handlar om att utveckla och utvärdera ett anpassat
  föräldrastöd för föräldrar med egen ADHD-diagnos.
  * /Traditionell fortbildning vs. online./ Ett projekt där jag deltar som
  bihandledare till doktorand Emma Högberg Ragnarsson. I projektet kommer
  fortbildning av personal inom BUP att utvärderas i en randomiserad studie
  med traditionellt format jämfört med online-format.
  * /ABC-tonår vs. Föräldrawebben./ En randomiserad studie av två
  universella föräldrastödsprogram för föräldrar till tonåringar.
  Programmet ABC-tonår där föräldrar träffas i grupp jämförs med
  Föräldrawebben som är ett onlineformat där föräldrar arbetar enskilt
  och får stöd från en föräldraguide via textmeddelanden.
  [1] https://www.ipsykologi.se

Undervisning

 • Jag deltar regelbundet i undervisning på psykologprogrammet, där jag är
  kursansvarig för barnkursen på termin 5, där studenterna genomför
  praktiska moment ute på förskolor. Jag deltar i övrigt framförallt på de
  senare terminernas kurser.
  *Ett urval av publikationer:*
  * Kling A, Forster M, Sundell K, Melin L. A Randomized Controlled
  Effectiveness Trial of Parent Management Training With Varying Degrees of
  Therapist Support. BEHAVIOR THERAPY 2010 41
 • 4 530-42
  * Enebrink P, Högström J, Forster M, Ghaderi A. Internet-based parent
  management training: a randomized controlled study. Behaviour research and
  therapy 2012 50
 • 4 240-9
  * Forster M, Sundell K, Morris RJ, Karlberg M, Melin L. A Randomized
  Controlled Trial of a Standardized Behavior Management Intervention for
  Students With Externalizing Behavior. JOURNAL OF EMOTIONAL AND BEHAVIORAL
  DISORDERS 2012 20
 • 3 169-183
  * Wetterborg D, Enebrink P, Rhodin KL, Forster M, Risto E, Dahlstrom J,
  Forsberg K, Ghaderi A. A Pilot Randomized Controlled Trial of
  Internet-Delivered Parent Training for Parents of Teenagers. JOURNAL OF
  FAMILY PSYCHOLOGY 2019 33
 • 7 764-774
  * Forster M, Kling A, Sundell K. Clinical Significance of Parent Training for
  Children with Conduct Problems. NTERNATIONAL JOURNAL OF CONFLICT AND
  VIOLENCE 2012 6
 • 2 187-200

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI