Markus Saarijärvi

Markus Saarijärvi

Adjunkt
Telefon: +46852483698
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 2, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som lärare och forskare vid avdelningen för omvårdnad sedan
  november 2022. Jag undervisar inom vetenskaplig metod i grund- och
  specialistsjuksköterskeutbildningen och min forskning fokuserar på
  utvärdering och implementering av komplexa interventioner inom hälso- och
  sjukvård, inom en rad olika kontext.
  2011 Sjuksköterskeexamen/Fil.kand - Göteborgs Universitet
  2013 Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård/Fil.mag
  - Göteborgs Universitet
  2022 PhD (double degree) i Vårdvetenskap samt Medicinsk vetenskap vid
  Göteborgs Universitet och Universitetet i Leuven

Forskningsbeskrivning

 • Markus bedriver forskning med inriktning mot övergångar inom hälso- och
  sjukvård för ungdomar med långvariga sjukdomstillstånd. Hans nuvarande
  forskningsprojekt Stepstones-Implement handlar om implementering och
  utvärdering av ett personcentrerat övergångsprogram för ungdomar med
  medfödda hjärtfel vid barnhjärtmottagningarna vid universitetssjukhusen i
  Sverige.
  https://www.gu.se/forskning/stepstones-implement [1]
  Markus disputerade på en avhandling inom forskningsprojektet STEPSTONES
  (Swedish Transition Effects Project Supporting Teenagers with chrONic mEdical
  conditionS) med fokus på processutvärdering samt hälsoekonomisk analys av
  det personcentrerade övergångsprogrammet. Markus har en dubbel
  doktorsexamen mellan Göteborgs universitet och Universitetet i Leuven i
  Belgien.
  Vidare är Markus biträdande redaktör vid European Journal of
  Cardiovascular Nursing med speciellt fokus på kunskapsimplementering inom
  kardiovaskulär vård.
  *Forskargrupp*
  Ingår i forskargruppen Hälsofrämjande arbete bland barn och unga [2]
  Ingår i forskargruppen Perioperativ vård [3]
  Ingår i forskargruppen Vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård vid
  Göteborgs Universitet. [4]
  *Klinisk verksamhet*
  Markus har klinisk erfarenhet som specialistsjuksköterska från
  intensivvård, transplantationssjukvård, hjärtsjukvård samt
  flyktingmedicin.
  [1] https://www.gu.se/forskning/stepstones-implement
  [2] https://ki.se/nvs/halsoframjande-arbete-bland-barn-och-unga
  [3] https://ki.se/nvs/perioperativ-vard
  [4] https://www.gu.se/forskning/vard-vid-overgangar-inom-halso-och-sjukvard

Undervisning

 • Undervisningen sker framförallt inom vetenskaplig metod i grund- och
  specialistsjuksköterskeutbildningen.
  Kursansvarig för kursen Vetenskaplig teori och metod 7.5 hp i
  Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot barn och ungdom.
  Markus handleder även examensarbeten på avancerad nivå.

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI