Marika Wahlberg

Marika Wahlberg

Assisterande Lektor
Telefon: +46852482530
Mobiltelefon: +46700906682
Besöksadress: Eye Center of Excellence Avd Ögon & Syn, Eugeniavägen 12, 17164 Solna
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Ögon och Syn Optikerutbildning, 171 77 Stockholm

Om mig

 • *Om mig*
  Leg optiker, 2005 och disputerad inom optometri med ämnet ”Accommodation
  – Clinical and theoretical investigations” (2011). Är programdirektor
  för optikerprogrammen sedan 2016 samt enhetschef vid enheten för optometri
  vid institutionen för klinisk neurovetenskap sedan 2019. Har undervisat i
  och ansvarat för olika kurser sedan 2005. Har kontinuerligt läst kurser i
  pedagogik samt ledarskaps kurser.
  Har under åren fokuserat på utbildningskvalitet och arbetat med utveckling
  av former för feedback, likavillkor samt kontinuerlig utvärdering och
  utveckling inom kurser och utbildning. Just nu ligger fokus på
  strategiarbetet och ledarskap inom optikerprogrammen. Har en stor
  passion för frågor kring utbildningskvalitet och ledarskap. Ledarskapet och
  dess teorier och processer, samt coachande ledarskap intresserar mig mycket
  och är en nyckel till framgång för ett effektivt och målfokuserat
  verksamhetsarbete.
  *Värderingar*
  * Alla är vi unika och en viktig del i teamen, tillsammans kan vi nå
  extraordinära framgångar individuellt och inom
  utbildningen/verksamheten.
  * Varje student och medarbetare ska ges möjlighet att utvecklas till sin
  fulla potential genom lika villkor och coachade förhållningsätt.
  *Forskningsbeskrivning*
  Ögats ackommodation gör att vi kan se tydligt på långt håll och nära
  håll. När denna funktion inte fungera ger det besvär som bla. suddigt
  seende på nära håll. Att se tydligt är viktigt vid inlärning i skolan
  och när du börjar läsa för att lära är det förödande för enskild
  elev att inte klar av att läsa den tidsperioden som förväntas för att
  klara skolgången. Symptomen är ofta huvudvärk, suddigt seende och
  astenopiska besvär. Svårigheten är initialt att upptäcka dessa elever i
  grundskolan då de sekundärt kanske påtalar huvudvärk efter en kort stund,
  koncentrationsproblem eller ointresse som kanske initialt för in tankarna
  på andra medicinska besvär.
  När de har diagnostiserats kan de behandlas med läsglasögon eller flipper
  träning eller en kombination av dessa. Resultat visar en positiv trend där
  ackommodationsförmågan förbättras och patientens symptom minskar.
  *Utbildning*
  Medicine magisterexamen med huvudområdet optometri, KI, 2013.
  Medicine doktorsexamen inom medicinsk vetenskap, KI, 2011.
  Optikerexamen och kandidatexamen i medicinsk vetenskap, KI, 2005.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Assisterande Lektor, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2013
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2011
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2005
 • Optikerexamen, Karolinska Institutet, 2005

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI