Marika Melin

Marika Melin

Assisterande Lektor
E-postadress: marika.melin@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 9, 17165 Solna
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Psykologi Enebrink Melin, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är forskare och lärare på Institutionen för Klinisk Neurovetenskap och projektledare för tre forskningsprojekt som handlar om arbetsvillkor, hälsa och säkerhet inom flygbranschen. Jag doktorerade 2005 (Stockholms universitet/Arbetslivsinstitutet), och har sedan dess bedrivit forskning inom arbets- och organisationspsykologi.

Forskningsbeskrivning

 • Fokus för min forskning är det moderna arbetslivets villkor och 

 • konsekvenser
 • vilka kompetenser som krävs och hur organisation och 
 • arbetsvillkor påverkar hälsa, beteende, kvalitet och säkerhet i olika 
 • professioner och arbetskontexter.

   

 • För närvarande har jag tre pågående forskningsprojekt med fokus på hållbar flygsäkerhet. Det första undersöker de flygsäkerhets- och 

 • hälsomässiga konsekvenserna av piloters arbetsvillkor - samt hur hållbar 
 • säkerhet kan skapas inom ramen för de speciella förhållanden som råder 
 • inom luftfarten, och heter ”Hållbar flygsäkerhet. Metodutveckling och interventioner för att mäta, förändra och förebygga (organisatoriska) risker inom luftfarten”. 
 • Det andra 
 • forskningsprojektet handlar också om hållbar flygsäkerhet, men med fokus 
 • på kabinpersonal ur ett risk- och säkerhetsperspektiv (”Hållbar flygsäkerhet - 
 • med fokus på kabinpersonal ur ett risk- och säkerhetsperspektiv”. Den här forskningen utgör Filippa Folkes doktorandprojekt och mer information 
 • finns på hennes hemsida. Det tredje forskningsprojektet heter "Kvalifikationer för framtidens luftfart. Validering, utveckling och optimering av urvalsinstrument och lämplighetstester för piloter". Forskning pekar på att den mänskliga faktorn alltjämt är en central orsak till olyckor och incidenter inom flyget, och syftet med forskningsprojektet är därför att undersöka dels vilka förmågor och kapaciteter som bäst predicerar lämplighet för pilotyrket i förhållande till de operativa och arbetsmiljömässiga förutsättningar som idag råder inom flygindustrin, dels vilka metoder som bäst testar dessa förmågor på ett tillförlitligt och effektivt sätt. Den här forskningen utgör Emil Lagers doktorandprojekt och mer information finns på hans hemsida.
  Mer information om alla tre forskningsprojekten finns här.

Undervisning

 • Jag undervisar på Psykologprogrammet på Karolinska institutet och är 

 • kursansvarig för två kurser: Arbets- och organisationspsykologi 1 /(12hp) på termin 5 och Arbets- och organisationspsykologi 2 /(7, 5hp) på termin 6. Jag föreläser också regelbundet i andra sammanhang och på andra 
 • utbildningar. Tidigare har jag undervisat och haft kurs- och momentansvar 
 • för flera kurser inom arbets- och organisationspsykologi,  
 • arbetslivspedagogik och forskningsmetod vid bland annat Stockholms 
 • universitet, Arbetslivsinstitutet, Mälardalens högskola och Karolinska 
 • institutet, samt handlett en mängd C- och master/magisteruppsatser inom 
 • psykologi, pedagogik och arbetsvetenskap.

   

 • Publikationer i urval

  Melin, M. &

 • Lång, V. (2023) Are Peer Support Programs Effective in the Detection and Prevention of

  Mental Health Issues in Commercial Aviation? The International Journal of Aerospace Psychology.

  https://doi.org/10.1080/24721840.2023.2278670

   

 • Sorjonen, K., Melin, M. &

 • Melin, B. (2023) Spurious prospective effects between work experiences

  and self-esteem: A reanalysis of a meta-analysis of longitudinal studies. European Journal of

  Personality, vol. 0(0) 1–10. https://doi-org.proxy.kib.ki.se/10.1177/08902070231197876

   

 • Folke, F. &

 • Melin, M. (2022) Selecting flight mode – Risk factors associated with presenteeism

  among commercial pilots and the role of depressive symptoms. Journal of Air Transport

  Management, 103 (2022) 102254. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2022.102254


  Lager, E. &

 • Melin, M. (2021) Proactive Flight Safety – a Feasibility Study
  on Optimal Use of Flight Data Monitoring and Incident Reports in an Airline.
  International Journal of Occupational Safety and
  Ergonomics/./https://doi.org/10.1080/10803548.2021.1899608 [1]

   

 • Johansson, F. &

 • Melin, M. (2018) Fit for Flight? Inappropriate Presenteeism 

 • Among Swedish Commercial Airline Pilots and its Threats to Flight
  Safety. International Journal of Aerospace Psychology, 28:3-4,
  84-97. Länk: https://www.tandfonline.com/eprint/vqZX4Tz7gvCryUHZJfUv/full

  Melin, M., Lager, E. &
 • Lindfors, P. (2018)High-flying Risks. Variations in
  working conditions, health, and safety behaviors among commercial airline
  pilots in relation to safety climate. Arbete &
 • Hälsa, Nr
  2018
 • 52(2).Länk: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/55085/4/gupea_2077_55085_4.pdf
  [
  Melin, M., Astvik, W. and Oettel, C. (2014). New work conditions in Higher
  education. A study of the relationship between excessive workload, coping
  strategies and subsequent health among academic staff. /Quality in higher
  education/. vol 20 (3), 290-308.


  Astvik, W. &

 • Melin, M (2013). Överlevnadsstrategier i socialt arbete: En
  studie om hur copingstrategier påverkar kvalitet, professionalism och
  hälsa. Arbetsmarknad och arbetsliv, 2013, 19, pp 61-74.


  Astvik, W. &

 • Melin, M. (2013). Coping strategies in social work: A
  qualitative study of coping patterns their relation to health. /Nordic
  Social Work Research/, vol 4 (1), 52-66.

   

Artiklar

Alla övriga publikationer

 • Book chapter: LEDARSKAP FÖR FRIA MEDARBETARE EN ANTOLOGI. 2006;p.
  Att vara sin egen chef. Om oreglerat och självorganiserat arbete
  Melin M
 • Book: 2006
  Ledarskap för fria medarbetare en antologi
  Arbetslivsinstitutet
 • Report: ARBETSLIVSRAPPORT NR 2006:50 ISSN 1401-2928. 2006
  Perspektiv på delat ledarskap i några kommunala verksamheter : uppfattningar från 14 delande enhetschefer, deras medarbetare och överordnade, i Stockholms stad
  Melin M; Wilhelmsson L; Döös M; Backström T; Bellaagh K
 • Thesis / dissertation: 2004
  Det flexibla arbetets villkor – om självförvaltandets kompetens
  Melin M
 • Book chapter: FÖRNYELSE PÅ SVENSKA ARBETSPLATSER BALANSAKTER OCH UTVECKLINGSDYNAMIK. 2003;p.
  Kompetensens för flexibelt arbete
  Melin M
 • Book chapter: KNOWLEDGE SOCIETY, INFORMATION SOCIETY AND ADULT EDUCATION TRENDS, ISSUES, CHALLENGES. 2003;p.
  Flexible work contexts and human competence: A transaction frame of reference and empirical illustrations
  Melin M; Hagström T

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI