Marie-Therese Crafoord

Marie-Therese Crafoord

Adjunkt
Telefon: +46852483749
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 4, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Leg sjuksköterska med en specialistutbildning inom operationssjukvård. Jag
  har varit kliniskt verksam fram till HT 2016 då jag påbörjade
  forskarutbildningen på KI. Jag har magisterexamina inom medicinsk vetenskap och medicinsk
  pedagogik och disputerade HT 2023 med avhandlingen Individualised care for patients with breast or prostate cancer aided by an interactive app: A frame of process evaluation.

Forskningsbeskrivning

 • Jag tillhör forskargruppen I-CARE [1] som fokuserar på Interaktion,
  Informations- och kommunikationsteknologi (IKT), Innovation, Intervention,
  och Implementering.
  [1] http://ki.se/nvs/i-care

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjunkt, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2024-
 • Adjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2021-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2016
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2016
 • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI