Marie Linder

Marie Linder

Statistiker
E-postadress: marie.linder@ki.se
Telefon: +46852483324
Besöksadress: Eugeniahemmet, T2, Astrid Cleves gata 30 A, 17176 Stockholm
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Centr för läkemedelsepidemiologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag har en doktorsexamen i matematisk statistik från Stockholms Universitet
  (SU). Min akademiska utbildning började på matematikerlinjen på SU. I maj
  1992 presenterade jag examensarbetet ”Några statistiska metoder för
  analys av tidsberoende bakgrundsdata, tillstånd efter viss tid och viss tid
  till förändring, tillämpade på data från nedläggningen av
  skolöverstyrelsen”. Efter min kandidatexamen fortsatte jag min akademiska
  utbildning med doktorandstudier. Hösten 1997 presenterade jag min
  licentiatavhandling ”Estimation of Bilinear Regression Models for Matrix
  Type Data: Bilinear Least Squares and a Simple Alternative”. Min
  doktorsavhandling blev färdig under 1998 och jag disputerade i januari 1999.
  Titeln på min avhandling är ”Bilinear Regression and Second Order
  Calibration”.
  Förutom doktorandtjänsten på SU så arbetade jag även som föreläsare
  och övningsassistent. Hösten 1998 började jag jobba på Astra som
  biostatistiker. Första åren arbetade jag med kliniska prövningar för att
  sedan succesivt arbeta mer och mer med djurstudier. På Astra fick jag
  tillämpa mina teoretiska färdigheter på data från kliniska prövningar
  och djurförsök. Våren 1999 gick Astra ihop med Zeneca och jag fortsatte
  att arbeta på AstraZeneca. Hösten 2007 bytte jag arbete och började jobba
  som statistiker på Socialstyrelsen, där arbetade jag med
  socialtjänsteregistren. Efter 4 år, hösten 2011, började jag mitt jobb
  som statistiker här på Centrumet för läkemedelsepidemiologi (CPE) vid
  Karolinska Institutet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI