Marie Bergström

Marie Bergström

Anknuten till Undervisning/Handledning
E-postadress: marie.bergstrom@ki.se
Telefon: +46852487059
Besöksadress: ,
Postadress: TL Undervisning och lärande, TL Högskoleförlagd pedagogik, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Projektledare och pedagogisk utvecklare med verksamhetsförlagd utbildning
    som fokusområde. Undervisar inom högskolepedagogiska kurser, leder
    arbetsgrupp för KTC samt är projektledare för implementering av ny VIL/VFU
    modell på CStG.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI