Maria Wiklander

Maria Wiklander

Lektor | Docent
E-postadress: maria.wiklander@ki.se
Telefon: +46852483901
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 1, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Lärare på sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet.
  Jag är kursansvarig i kursen 1SJ023 Vårdande vid psykisk ohälsa och
  sjukdom på termin 4 på campus- och distansutbildning, lärare i kursen
  Forskningsmetodik och omvårdnadsforskning på termin 5, Examensarbeten i
  omvårdnad på termin 6 samt Examensarbete i omvårdnad på
  specialistsjuksköterskeprogrammet.
  Jag har en bakgrund som psykolog och arbetade inom hälso- och sjukvården
  åren 1981-2009, disputerade 2012 med en avhandling om självmordsförsök
  och skam och började arbeta som postdoc och lärare på Sektionen för
  omvårdnad 2012.
  Leg. psykolog, 1999.
  Medicine doktor i psykiatri, 2012.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning är inriktad på psykosociala konsekvenser av cancer och hiv,
  självmordsbenägenhet, skam, stigma, borderline personlighetssyndrom,
  depression efter stroke och stressrelaterad ohälsa. Jag har tidigare varit
  delaktig i utveckling av ett webbaserad program för fertilitetsoro efter
  cancer i samarbete med unga vuxna som själva haft cancer.
  Aktuell forskning omfattar bland annat studier om kognitiv påverkan efter
  behandling för bröstcancer, där vi anpassat ett webbaserat
  neuropsykologiskt test till svenska förhållanden och samlar in svenska
  referensdata för att kunna använda testet i aktuella och kommande studier
  om kognitiv funktion vid cancer och cancerbehandling.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2024-
 • Biträdande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2018-2023

Examina och utbildning

 • Docent, Hälsovetenskap, Karolinska Institutet, 2023
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2012

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI