Maria Refsgaard

Adjungerad Adjunkt
E-postadress: maria.refsgaard@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, Widerströmska huset hiss 1 plan 9, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 NOGRH Utbildningsenheten RH och BUH, 171 77 Stockholm

Anställningar

  • Adjungerad Adjunkt, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

  • Barnmorskeexamen, Karolinska Institutet, 2010
  • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2006
  • Sjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2006

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI