Maria Karin Erkapers

Doktorand
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Oral rehabilitering, 171 77 Stockholm

Anställningar

  • Doktorand, Odontologi, Karolinska Institutet, 2024-2025

Examina och utbildning

  • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2009
  • Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, 2002

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI