Maria Hägglund

Maria Hägglund

Anknuten till Undervisning/Handledning | Docent
E-postadress: maria.hagglund@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Informatik Koch, 171 77 Stockholm

Om mig

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning har fokuserat på användarcentrerade system som stöder
  samarbete och patientmakt. Som medlem i DOME-forskningskonsortiet [1] har jag
  undersökt effekterna av patienters tillgång till sina elektroniska
  journaler (inklusive anteckningar) via den svenska patientportalen. Som
  ordförande för Swedish Medical Informatics Association [2](SFMI)
  representerar jag Sverige i International Medical Informatics Associations
  (IMIA) generalförsamling. Jag är ordförande för EFMI-arbetsgruppen
  ”Citizen Health Data [3]”.
  [1] https://domeconsortium.org/
  [2] http://www.sfmi.se/
  [3] https://efmi.org/workinggroups/chd-citizen-and-health-data/

Undervisning

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2024-2024

Examina och utbildning

 • Docent, hälsoinformatik, Karolinska Institutet, 2017

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI