Maria Altman

Maria Altman

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: maria.altman@ki.se
Besöksadress: Maria Aspmans gata 30A, 17164 Solna
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 KEP Stephansson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • * Docent i Pediatrik
  * Post-doc forskare inom perinatalepidemiologi, Olof Stephanssons grupp
  * Specialistläkare i pediatrik vid Sektionen för Barnreumatologi, ME3,
  Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  * Före detta studierektor i KI/SLL:s forskarskola i epidemiologi för
  kliniker (generation 11, 2012-2014)
  2014: Tilldelad anslaget *SLL Postdoktor *på halvtid i 4 år
  2021 Docent i Pediatrik, Karolinska Institutet
  2018 Specialistexamen i Pediatrik, Karolinska Sjukhuset
  2011 Medicine doktorsexamen (PhD) i Medicin, Karolinska Institutet
  2005 Legitimerad läkare
  2001 Läkarexamen, Karolinska Institiutet

Forskningsbeskrivning

 • Jag arbetar främst med registerbaserade studier av perinatala riskfaktorer
  och utfall, med fokus på de nästan fullgångna och fullgångna barnen. Mer
  specifikt utför jag *diagnostiska studier* av rutinundersökningen av
  nyfödda barn och kohortstudier av *neonatal hypoglykemi* behandlat på BB.
  Som ett sidospår arbetar jag också med studier inom *pediatrisk
  gastroenterologi *samt *neonatal kramper*. Sedan 2020 arbetar jag med att
  leda kliniska och registerbaserade studier av *MIS-C* (Multisystem
  Inflammatory Syndrome in Children). Vi har för närvarande flera nationella
  samarbetsprojekt på gång med populationsbaserade patientmaterial från
  Svenska Barnreumaregistret.
  Jag har också ett stort intresse av pedagogik och undervisning. Jag har
  varit med om att skapa och genomföra *Docentstrimman*, som är en
  kursstrimma som riktar sig till kliniska forskare från alla yrkeskategorier
  inom Barn- och Kvinnosjukvården i Region Stockholm. Jag
  fungerar fortfarande som lärare/föreläsare i *KI/SLL:s forskarskola i
  epidemiologi* och jag har organiserat flera epidemiologikurser i olika format
  för doktorander och läkare.
  Under 2015-2016 var jag "visiting professor" vid *Humanitas
  University* i Milano, Italien. Samarbetet har hittills lett fram till ett
  manuskript. Jag samarbetar även med *SDA Bocconi School of
  Management *och Milano-Bicocca University i Milano. Bland annat har
  jag undervisat i epidemiologi på SDA Bocconis "Master of International
  Health Care Management, Economics and Policy (MIHMEP)", en internationell
  ledarskapskurs för läkare vid Humanitas/Bocconi och för medicinstuderande
  vid Humanitas.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Docent, pediatrik, Karolinska Institutet, 2021
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2011
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2001

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI