Malin Vesterbacka

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Ortodonti, 171 77 Stockholm

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Odontologi, Karolinska Institutet, 2024-2026

Examina och utbildning

  • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2006

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI