Malin Pauli

Malin Pauli

Postdoktorala Studier
E-postadress: malin.pauli@ki.se
Besöksadress: Rättsmedicinalverket, Alfred Nobels Allé 41, 14152 Huddinge
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Howner, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi med inriktningen
  neuropsykologi. Jag disputerade 2020 med avhandlingen /Delineating the
  construct of psychopathy: psychometric evidence of alternative measures/.
  Efter disputationen har jag fortsatt forska där jag dels fortfarande är
  verksam i det projekt där mitt doktorandprojekt ingick, Från Gen till
  hjärna, och dels bedriver ett postdocprojekt i samarbete med forskare på
  bland annat SU. Jag är sedan 2007 kliniskt verksam som psykolog på
  Rättsmedicinalverkets Rättspsykiatriska enhet i Stockholm där jag arbetar
  med rättspsykiatriska utredningar. Jag är också forskningssamordnare för
  Rättspsykiatriska avdelningen.
  Psykologprogrammet, Stockholms Universitet, 1998-2003
  Legitimerad psykolog, 2004
  Specialist i klinisk psykolog med inriktningen neuropsykologi, 2013
  Med dr, Karolinska Institutet, 2020

Forskningsbeskrivning

 • Mitt forskningsområde är främst psykopati, där mitt huvudsakliga intresse
  handlar om psykometriska aspekter på begreppet, det vill säga hur det kan
  definieras och mätas. Min avhandling baserades på data från projektet
  /Från Gen till hjärna – olika aspekter av begreppet psykopati (GeBra I)/.
  GeBra I är en tvärsnittsstudie innefattande klienter inom Kriminalvården
  med syfte att undersöka samband mellan specifika kandidatgener,
  personlighetsdrag och neuropsykologiska funktioner med särskilt fokus på
  psykopatiska drag och beteenden.
  Mitt postdocprojekt, /Vårdnadskonflikt och våld i samband med separation/,
  är en registerstudie som syftar till att identifiera riskfaktorer för
  vårdnadskonflikt och våld i samband med separation. Studien planeras som
  en populationsbaserad fallkontrollstudie i källpopulationen föräldrapar
  med minderåriga barn och kommer att bestå av två delstudier. Delstudie I,
  /Föräldrar i vårdnadskonflikt/, syftar till att studera vad som
  särskiljer de föräldrapar som inleder en juridisk tvist (dvs. inlämnar en
  stämningsansökan om vårdnad, boende och umgänge) från de föräldrapar
  som hanterar frågor om vårdnad, boende och umgänge efter separation
  utanför domstol. Delstudie II, /Barn i vårdnadskonflikt/, avser undersöka
  följder av vårdnadskonflikt för barn.

Undervisning

 • Jag föreläser återkommande om rättspsykiatri, personlighetssyndrom och
  psykopati för bland annat psykologstudenter. Jag håller också
  återkommande en kurs i psykopati och PCL-R skattning vid RMV.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Postdoktorala Studier, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2024-2026

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2020

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI