Malin Källman

Malin Källman

Doktorand
E-postadress: malin.kallman@ki.se
Besöksadress: Rättsmedicinalverket, Alfred Nobels Allé 41, 14152 Huddinge
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Howner, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är leg.sjuksköterska med specialistexamen i psykiatri och arbetar inom
  Rättspsykiatri vård Stockholm.
  Leg.sjuksköterska, Faluns Högskola 2011
  Specialistexamen psykiatri, Faluns högskola 2015

Forskningsbeskrivning

 • Mina studier är en del av Stockholms Projektet för Rättspsykiatri
  (SPRätt) som utgår ifrån individer med psykosspektrum störningar som är
  dömda för ett brott och överlämnade till vård. Mina studier har fokus
  på funktionsnivå i vardagen ur olika aspekter med utgångspunkt i WHO
  disability assessment schedule, som är ett skattningsinstrument.

Undervisning

 • Jag har undervisat i omvårdnad med utgångspunkt Rättspsykiatriskvård
  utifrån omvårdnad på CPF samt på Röda Korsets Högskola och Karolinska
  Institutets, specialistutbildning i psykiatri för sjuksköterskor.
  Inom min anställning så har jag ett kliniskt vårdutvecklaruppdrag och är
  adjungerad klinisk adjunkt vilket innebär mycket handledning av så väl
  medarbetare som studenter och handledare.

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI