Malin Holzmann

Malin Holzmann

Adjungerad Adjunkt | Docent
E-postadress: malin.holzmann@ki.se
Besöksadress: Norrbacka S3:03, 17176 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 NOGRH Holzmann, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Min forskning handlar främst om fosterövervakning under graviditet och
  förlossning. Mitt pågående projekt berör datoriserad cardiotokografi i
  samarbete med forskare vid KTH.
  Jag är förlossningsläkare och forskare vid Institutionen för Kvinnors och
  Barns Hälsa, KI. Jag arbetar som överläkare vid BB Karolinska Solna
  Stockholm.
  2019 Högskolepedagogisk kurs 7, 5 hp
  2014 Med Dr. i medicinska vetenskaper, KI
  2008 Specialist i Obstetrik och Gynekologi
  1996 Läkarexamen, Karolinska Institutet
  1989 Naturvetenskaplig linje, Bromans gymnasium Hudiksvall

Forskningsbeskrivning

 • Jag disputerade 2014 på ämnet ”Laktat som en tidig markör för
  intrapartal fosterhypoxi" och jag handleder för närvarande två
  doktorander.
  Mitt huvudsakliga forskningsområde är elektronisk fosterövervakning under
  graviditet och förlossning. Mitt pågående projekt berör datoriserad
  cardiotokografi (cCTG) i samarbete med forskare vid KTH, Stockholm.
  En del av projektet undersöker möjligheterna att identifiera
  infektionstecken efter för tidig vattenavgång utan värkar (PPROM) med
  cCTG. En annan del undersöker om cCTG kan förbättra objektivitet och
  tillförlitilighet av CTG under förlossning för tidig detektion av
  fosterhypoxi.

Undervisning

 • 2009 – Klinisk lärare i obstetrik inom läkarprogrammet, KI
  2011 – Delaktig I kursledning för kurs inom läkarprogrammet, KI
  2015 – Inbjuden föreläsare vid fortbildningskurser för barnmorskor och
  läkare i fosterövervakning
  2017 – Kursansvarig och examinator för 7, 5 hp kurs T10/11,
  läkarprogrammet, KI
  2017 – Kursansvarig för årlig kurs i fosterövervakning för ST-läkare
  inom Obstetrik och Gynekologi
  2018 - 2020 Studierektor för Forskarskolan för Kliniker i Epidemiologi, KI

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Adjunkt, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Docent, Reproduktionsmedicin och gynekologi, Karolinska Institutet, 2022
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2014
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1996

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI