Malin Backman

Malin Backman

Anknuten till Forskning
E-postadress: malin.backman@ki.se
Besöksadress: Elite Hotell, plan 2, Eugeniavägen 6, 17164 Solna
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Bröstkirurgi, 171 76 Stockholm

Om mig

 • Särskilt intresserad av fysisk aktivitet och hälsa vid cancersjukdom och
  är styrelseledamot i riksföreningen för sjuksköterskor i cancervård.
  Jag är onkologisjuksköterska/sektionsledare och PhD. Jag disputerade i
  februari 2017 med en avhandling som handlar om att vara fysiskt aktiv under
  adjuvant cytostatikabehandling med fokus på kvinnor med bröstcancer. Nu
  kombinerar jag kliniskt patientnära arbete inom onklogiskt slutenvård på
  Radiumhemmet med en universitetsadjunkt tjänst på sektionen för omvårdnad
  på Karolinska Institutet. Där jag handleder kandidatuppsatser och
  undervisar i sjuksköterskeprogrammet på grundnivå.
  * Medicine doktorsexamen, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap
  och samhälle, Karolinska Institutet, 2017. Avhandlingens titel: Att
  vara fysiskt aktiv under adjuvant cytostatikabehandling-
  interventionsstudier för personer med bröst -och kolorektalcancer.
  Huvudhandledare: Yvonne Wengström, bihandledare: Maria Brovall och Carl-
  Johan Sundberg.
  * Medicine magister examen 2012
  * Specialistutbilning i avancerad onkologisk omvårdnad 2011
  * Sjuksköterskeexamen 2005

Undervisning

 • Handleder studenter på sjuksköterskeprogrammet både teoretiskt och i
  kliniskt verksamhets förlagd utbilning.

Artiklar

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2024-2027

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2017
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2012
 • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2011
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2005
 • Sjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2005

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI