Maja Västhagen

Maja Västhagen

Doktorand
E-postadress: maja.vasthagen@ki.se
Telefon: +46852483375
Besöksadress: Nobels väg 9, 17165 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Psykologi Enebrink, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad psykolog och tog examen vid Umeå Universitet år 2018.
  Jag har arbetat med dialektisk beteendeterapi och neuropsykiatrisk utredning
  inom vuxenpsykiatrin samt behandling och utredning inom BUP. Jag ägnar nu
  heltid åt forskning och doktorer vid KI där Pia Enebrink är min
  huvudhandledare samt Anna- Clara Hollander (KI) och Metin Özdemir (Örebro
  Universitet) är mina bihandledare.

Forskningsbeskrivning

 • Jag är intresserad av insatser för att förebygga psykisk ohälsa, främja
  integration och resiliens hos nyanlända familjer. Jag arbetar särskilt med
  föräldraskapstöd för flyktingföräldrar med tonårsbarn.
  Jag arbetar i PIA-projektet som är ett samarbete mellan forskare på Örebro
  universitet (forskningshuvudman), Karolinska Institutet, Umeå universitet
  och Norske Folkehelseinstituttet. Det huvudsakliga målet med PIA-projektet
  är att utveckla program som kan hjälpa till med integrations- och
  anpassningsprocessen hos nyanlända ungdomar och deras föräldrar.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI