Mahta Memar

Anknuten till Forskning
E-postadress: mahta.memar@ki.se
Besöksadress: Hälsovägen, Enheten för kirurgi C1:77, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Kirurgi och onkologi, 171 77 Stockholm

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

  • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2020
  • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2010
  • Sjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI