Magnus Lindskog

Magnus Lindskog

Anknuten till Forskning
E-postadress: magnus.lindskog@ki.se
Besöksadress: Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22, 11235 Stockholm
Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Forskning Strang, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Docent i experimentell onkologi. Kliniskt verksam som läkare inom onkologi.
  I mitt arbete kombinerar jag patientverksamhet på en onkologisk
  universitetsklinik (Akademiska sjukhuset) med patientnära cancerforskning,
  doktorandhandledning och undervisning av läkarstudenter.
  Medlem av styrgruppen för den Nationella Forskarskolan för Klinisk
  Cancerforskning (NatiOn), Svenska Njurcancergruppen, och Svenska
  Palliativregistrets Forskargrupp.

Forskningsbeskrivning

 • Fokus ligger på (1) anti-angiogena och anti-inflammatoriska substansers
  användbarhet i behandlingen av svårt sjuka cancerpatienter, främst
  njurcancer och lungcancer
 • (2) Symtomkontroll hos cancerpatienter i livets
  slutskede.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2006
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2004

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI