Linda Nordstrand

Linda Nordstrand

Anknuten till Undervisning/Handledning
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är disputerad arbetsterapeut inom medicinsk vetenskap med inriktning på
  handfunktion hos barn och unga med cerebral pares. Min nuvarande position är
  som adjunkt på deltid på Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap
  och samhälle (NVS), sektionen för arbetsterapi, parallellt med en tjänst
  som sektionschef på Karolinska Universitetssjukhuset, inom området
  åldrandes hälsa och funktion. För närvarande är jag involverad i
  forskningsprojekt inom barnområdet men önskar hitta fler områden att
  forska inom som gör skillnad för de som är i behov av vård och omsorg,
  både nationellt men också internationellt. Jag tror starkt på att koppla
  samman akademi och klinik, inom både vårdsektorn och samhället i stort.
  Jag har ett genuint intresse av att arbeta i team och ser att alla behövs
  för att skapa bästa nytta och resultat inom hälso- och sjukvård,
  utbildning och forskning.
  2006 Kandidatexamen i arbetsterapi, Göteborgs Universitet
  2015 Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, KBH, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning fokuserar på hur utvecklingen av handfunktion ser ut, i form
  av utvecklingskurvor, hos barn och unga med cerebral pares. Det är en
  fortsättning på mitt avhandlingsarbete. Vi undersöker också faktorer som
  kan vara kopplade till olika utvecklingsmönster, ex. kognitiv mognad. I
  övrigt är jag involverad i kartläggning av psykometriska egenskaper hos
  ett bedömningsinstrument för barn och unga samt drivande i kliniskt
  utvecklingsarbete för äldre personer med covid-19.

Undervisning

 • Min pedagogiska meritering ligger främst i grundutbildningen för blivande
  arbetsterapeuter. Jag är sedan några år tillbaka ansvarig för
  pediatrikdelen av medicinska ämnen i termin 3. Jag har också examinerat
  c-uppsatser och varit seminarieledare på magisterkursen inom
  vårdvetenskap.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2015

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI