Linda Munirji

Doktorand
E-postadress: linda.munirji@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Oral rehabilitering, 171 77 Stockholm

Anställningar

  • Doktorand, Odontologi, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

  • Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI