Lena Atterwall

Lena Atterwall

Samordnare
E-postadress: lena.atterwall@ki.se
Telefon: +46852483977
Besöksadress: Nobels väg 6, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS FIR Kansliet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag arbetar med frågor som rör utbildning på grundnivå och avancerad
    nivå.
    Jag är samordnare för förändrad utbildningsorganisation samt handläggare
    för forskningsanknuten utbildning och lärarkapacitetsfrågor.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI