Lena Atterwall

Lena Atterwall

Samordnare
E-postadress: lena.atterwall@ki.se
Telefon: +46852483977
Besöksadress: Nobels väg 6, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS FIR Kansliet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag arbetar med frågor som rör utbildning på grundnivå och avancerad
    nivå.
    Jag är samordnare för förändrad utbildningsorganisation samt handläggare
    för forskningsanknuten utbildning och lärarkapacitetsfrågor.

Anställningar

  • Samordnare, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-
  • Samordnare, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2014-2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI