Kristin Feltmann

Kristin Feltmann

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, plan 7, 11364 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Gripenberg, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • Uppdrag till STAD att följa upp arbetet mot öppna drogscener i Stockholms län under perioden 2022-2027
  Region Stockholm
  1 January 2023 - 31 December 2027
 • Processutvärdering av Group Violence Intervention i fyra kommuner i Sverige.
  Brottsförebyggande rådet (Brå)
  1 January 2022 - 1 August 2024
 • Digitalisering av utbildningsprogrammet 'Ansvarsfull alkoholservering'
  Folkhälsomyndigheten
  1 January 2021 - 31 March 2021
 • Ansvarsfull alkoholservering – En 25-årig uppföljning
  Systembolagets alkoholforskningsråd
  1 January 2021 - 31 December 2022
 • Utvärdering av brottsförebyggande åtgärder riktade mot öppna drogscener. Brottsförebyggande rådet
  Brottsförebyggande rådet
  1 January 2019 - 31 December 2021
 • Utvärdering av kontrollköp gällande tobaks- och alkoholprodukter
  Folkhälsomyndigheten
  1 January 2018 - 31 December 2020
 • Mekanismer bakom monoamin-stabilisatorn OSU6162 – En potentiell behandling för alkoholberoende
  Fonden för psykisk hälsa
  1 January 2017 - 12 December 2017
 • Project at Cambridge University, UK
  Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
  1 March 2014 - 31 August 2014
 • Antidepressants in Novel Object Recognition
  Karolinska Institutet's stiftelsestipendier
  1 January 2011 - 31 December 2011
 • Alkoholkonsumtion och relaterade problem bland personal på serveringsställen.
  Systembolagets alkoholforskningsråd

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2024-2027

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2018
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI