Kinza Degerlund Maldi

Kinza Degerlund Maldi

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Rehnberg, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag arbetar sedan maj 2021 på Stockholm centrum för hälsoekonomi (StoCHE) i Region Stockholm och är affilierad till LIME på KI. Masterexamen i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, Umeå Universitet Kandidatexamen psykiatrisjuksköterska, King's College London

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2024-2027
  • Anknuten till Forskning, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2021-2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI