Kerstin Cederlund

Anknuten till Forskning | Docent
Besöksadress: Hälsovägen, Enheten för radiologi C1:46, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Radiologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Kerstin Cederlund blev specialistkompetent i medicinsk radiologi 1991 och
  disputerade 2002 vid Karolinska Institutet på avhandlingen "Radiological
  imaging of pulmonary emphysema". Arbetar sedan 2003 som överläkare på
  Röntgenavdelningen Huddinge vid Karolinska Universitetssjukhuset och är
  medicinskt ledningsansvarig för thoraxradiologin.
  *Undervisningsområde*
  Thoraxradiologi i det dagliga arbetet på röntgenavdelningen. Vid SK-kurser
  och vidareutbildningskurser i Thoraxradiologiska Föreningens regi är
  inriktningen lungcancer, emfysem och hjärtdiagnostik.

Forskningsbeskrivning

 • *Forskningsområde*
  EKG-styrd datortomografi av hjärtat
  Hittills har invasiv coronarangiografi (ICA) varit den accepterade metoden
  för bedömning av hjärtats kranskärl med avseende på förträngningar.
  EKG-styrd datortomografi (EKG-DT) av hjärtat är en relativt ny diagnostisk,
  icke-invasiv metod för avbildning av kranskärlen. Metodens ev. plats i
  rutinmässig utredning av kärlkramp är ännu inte vetenskapligt definierad.
  Befintliga studier visar dock genomgående högt negativt prediktivt värde
  när det gäller bedömning av signifikanta stenoser. Hittills har vi
  studerat olika tekniska aspekter på metoden som kliniska begränsningar,
  inlärningskurvor, stråldoser och stråldosreducerande möjligheter.
  Ett av våra aktuella projekt syftar till att undersöka om en diagnostisk
  strategi med EKG-DT av kranskärlen kan minska antalet "onödiga" invasiva
  coronarangiografier hos kvinnor med misstänkt kranskärlssjukdom. Kvinnor
  som genomgår ICA uppvisar i högre frekvens angiografiskt normala kranskärl
  (44%, alla indikationer sammanslagna) än män. Målsättningen är även att
  undersöka om det finns korrelation mellan biomarkörer som speglar
  inflammation, koagulation, lipidmetabolism, hjärt- och njurfunktion till
  graden av kranskärlssjukdom, mätt med EKG-DT. Ett annat område är att
  utarbeta metoder för kvantitativ plaqueanalys i kranskärlen och jämföra
  med kontrollgrupper.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2024-2026

Examina och utbildning

 • Docent, medicinsk radiologi, karolinska institutet, 2010
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, CENTRUM FÖR KIRURGISK VETENSKAP (CFSS), Karolinska Institutet, 2002

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI