Karin Mattsson

Karin Mattsson

Anknuten till Undervisning/Handledning
E-postadress: karin.mattsson@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 4, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Anknuten till Karolinska Institutet, Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap
  och samhälle. 

 • Arbetade januari 2019-februari 2024 som universitetsadjunkt vid Karolinska Institutet. Förutom lång erfarenhet av undervisning inom 


 • sjuksköterskeutbildning på grund- och avancerad nivå och fristående interprofessionella kurser vid 
 • Mälardalens högskola (15 år) och vid Ersta Sköndal Bräcke högskola (3 
 • år), har jag en bakgrund som sjuksköterska inom äldreomsorg och geriatrisk 
 • vård. Jag är också utbildad biomedicinsk analytiker och har 10 års 
 • erfarenhet från arbete inom blodcentralsverksamhet.
  Mina huvudsakliga undervisnings- och intresseområden rör gerontologi,  
 • geriatrik, äldres psykiska ohälsa och palliativ vård ur äldres samt ett 
 • tvärprofessionellt perspektiv. Jag är också intresserad av existentiell 
 • hälsa samt åldrande i ett mångkulturellt och globalt perspektiv. Inom
  dessa områden har jag utvecklat och hållit kurser på grund och avancerad 
 • nivå och också samarbetat med lärare från universitet i andra delar av
  världen.

Forskningsbeskrivning

 • Har deltagit i två forskningsprojekt som involverat sjuksköterskor och 

 • undersköterskor som arbetar med sköra äldre inom kommunal hemsjukvård och
  hemtjänst och deras vårdande utifrån evidens och äldres 
 • självbestämmande. Har också samarbetat med kollegor vid universitet i Thailand i det pedagogiska forskningsprojektet Teaching 
 • Gerontology from a Global Perspective. 
 • Är för närvarande engagerad i ett pedagogiskt forskningsprojekt som berör integreringen av teoretisk undervisning i etik med gerontologisk omvårdnad och i ett projekt som som handlar om sjuksköterskestudenters tankar kring döende och död inför sin första VFU på vård- och omsorgsboende för äldre. 

 •  

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI