Kajsa Söderhielm

Kajsa Söderhielm

Doktorand
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi HELD, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag tog logopedexamen 2002 vid Göteborgs universitet. Som logoped har jag
  varit verksam inom rehabilitering av personer med förvärvad hjärnskada.
  Sedan 2020 är jag specialistlogoped inom området språk med inriktning mot
  förvärvad hjärnskada hos vuxna. Jag har ett starkt engagemang för
  utveckling inom vården och medverkar bland annat inom nätverket Hjärna
  tillsammans. Jag är också vice ordförande i Svenska Logopedförbundet.

Forskningsbeskrivning

 • Sedan september 2021 är jag doktorand vid Institutionen för Neurobiologi,
  Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för Arbetsterapi, Karolinska
  Institutet. Mina doktorandstudier är riktade mot rehabilitering efter
  stroke. Syftet med mitt projekt är att utvärdera F@ce, en personscentrerad
  rehabiliteringsintervention som använder informations- och
  kommunikationsteknologi. I utvärderingen ingår även en processevaluering
  för att undersöka implementeringen av interventionen.

Undervisning

 • Jag undervisar inom ämnena språk samt kommunikation vid förvärvade
  språksvårigheter. Jag är certifierad att undervisa i Supported
  Conversation for Adults with Aphasia. Min undervisning sker främst inom
  logoped-, psykolog- och fysioterapeutprogrammen på Karolinska Institutet.
  Jag anlitas även regelbundet som föreläsare av olika utbildningsaktörer.

Artiklar

Anställningar

 • Doktorand, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2020
 • Magisterexamen, Clinical Neuroscience, University of Gothenburg, 2002

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI