Du Juan

Du Juan

Senior Forskare | Docent
E-postadress: juan.du@ki.se
Telefon: +46852482539
Besöksadress: Solnavägen 9, Biomedicum, 17165 Solna
Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 CTMR Engstrand Juan Du, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är biträdande professor vid Institutionen för mikrobiologi, tumör och cellbiologi vid Karolinska Institutet. Jag erhöll min doktorsexamen från
  Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet år 2012 och genomförde därefter postdoktoral utbildning vid Harvard University. År
  2016 anslöt jag mig till Centre for Translational Microbiome Research (CTMR) vid Karolinska Institutet. Mina forskningsintressen fokuserar på
  värd-mikrobiota-interaktioner.
  Doktorsexamen 2012. Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi och patologi, Sverige.
  Postdoktor. 2014-2016. Harvard Medical School, Institutionen för mikrobiologi och immunologi, samt Massachusetts General Hospital, Institutionen för infektionssjukdomar, USA.

Forskningsbeskrivning

 • Group link: https://ki.se/en/mtc/juan-du-lab

   

 • *Projekt 1: Kohortstudie: Svenska Cancer Mikrobiom-projektet (SCANMi) 


 • SCANMi-projektet omfattar kohorter från huvud- och halscancer (HNC), livmoderhalscancer (CC), äggstockscancer (OC) och bröstcancer (BC), vilka är de vanligaste cancerformerna globalt sett. Hypotesen är att mikrobiomet i tarmen, munnen, slidan och tumören kommer att förändras beroende på
  skillnader i immunsystem, cancerstadium och behandlingar. Vissa samlevnadsbakteriearter förväntas vara mer förekommande och kopplade till en starkare immunrespons, mindre inflammation och bättre kliniska resultat. Det banar väg för mer personliggjorda och precisa cancerbehandlingar som tar hänsyn till individuella mikrobiomkompositioner.
  *Projekt 2: Att utnyttja kraften hos slidan mikrobiom för att bekämpa humant papillomvirus (HPV)-infektioner och relaterade sjukdomar
  Slidans mikrober och HPV delar samma biologiska miljö. Vi och andra har tidigare funnit att bakteriell vaginos är associerad med en högre risk för
  HPV-infektion. Det är också viktigt att identifiera samlevnadsbakterier/probiotika, till exempel Lactobacillus, som har potential att bekämpa HPV-infektioner och relaterade sjukdomar. Vi använder toppmoderna laboratorieanalyser för att få insikter i samspelet mellan slidans mikrober och HPV på mekanistisk nivå. Dessutom undersöker vi de karcinogena mekanismerna hos mikrober som är relaterade till cancer. Dessutom har vi en stor klinisk bakteriebiobank som möjliggör jämförelse och urskiljning av de bästa kandidaterna för potentiell anti-HPV- och anti-cancerbehandling.
  *Projekt 3: Användning av samlevnadsbakterier och deras metaboliter för att bekämpa antibiotikaresistenta patogener
  Antimikrobiella resistenta bakterieinfektioner har blivit en global börda, och för närvarande är nya antibiotikautvecklingsströmmar extremt begränsade. Min grupp studerar interaktionen mellan patogener och samlevnadsbakterier för att fastställa den avgörande roll som samlevnadsbakterier från vår tarmmikrobiota och deras metaboliter spelar för att bekämpa patogener. Denna studie kommer att generera värdefull data om samspelet mellan mikrobiomet och patogener, både /in vitro/ och /in vivo/. Mitt långsiktiga mål är att etablera en plattform för systematisk
  screening av tarmmikrobiotan, vilket kan ge betydande värde för framtida behandlingar av mikrobiotarelaterade sjukdomar.
  *Projekt 4: 3D-modell för värd-mikrobiotainteraktionsstudier i tarm/slida-mikrobiotan
  Vi strävar efter att etablera en in vitro 3D co-kultiveringsplattform med hjälp av ett hydrogelsystem som efterliknar morfologin hos den mänskliga
  tunntarmen och slidan. Denna plattform kommer att utgöra en grund för att samodla mänskliga tunntarmscellinjer eller slida cellinjer med mänsklig mikrobiota, vilket möjliggör utvärdering av interaktionerna mellan värden och mikrobiotan. Dessutom kommer vi att testa våra hypoteser med hjälp av ex vivo explantat av livmoderhalsvävnad.

  *Labbmedlemmar:
  * Juan Du, Ph.D. Senior forskare.
  * Fabricio Romero Garcia, PhD candidate, 2022-2026, Karolinska Institutet
  * Unnur Guðnadóttir, PhD candidate, 2021-2025, Karolinska Institutet
  * Yuanyuan Wang, PhD candidate, 2020-2024, Karolinska Institutet
  * Paarkavi Udayakumar, PhD candidate, 2023-2026, Uppsala University
  * Dominika Kazmierczak, Research Specialist, 2023-2024, Karolinska Institutet
  * Yichan Zhang, PostDoc, 2023-2024, Karolinska Institutet
  * Sen Kuilboer, Master Student, 2023-2024, Karolinska Institutet
  * Darla Lilaj, Bachelor Student, 2024, Karolinska Institutet

  *Alumner:*
  * Liqin Cheng, PhD, 2018-2022, Karolinska Institutet
  * Andreas Ährlund-Richter, PhD, 2019-2023, Karolinska Institutet
  * Didem Kart, PostDoc, 2022-2023, Karolinska Institutet
  * Cara Polte, Master, 2023, Karolinska Institutet
  * Maria Tseka, Bachelor, 2023, Karolinska Institutet
  * Renato Esposito, Research Assistant, 2023, Karolinska Institutet
  * Karlijn Johanna van Dijk, Master, 2021-2022, Gothenburg University
  * Margarita Chatzopoulou, Master, 2022, Karolinska Institutet
  * Shengru Wu, PostDoc, 2019-2021, Karolinska Institutet
  * Shawn Higdon, PostDoc, 2020-2021, Karolinska Institutet
  * Fabricio Romero Garcia, Master, 2021, Lund University
  * Spyke Schumacher, Master, 2021, Karolinska Institutet
  * Christina Nordentoft, Master, 2021, Karolinska Institutet
  * Unnur Guðnadóttir, Master, 2019, Uppsala University
  * Yan Wang, exchange PhD, 2019-2020, Karolinska Institutet
  * Lorena Calderon Pérez, exchange PhD, 2019, Karolinska Institutet
  * Sebastian-Alexandru Radu, Bachelor student, 2018-2020, Karolinska Institutet
  * Yue Hu, PostDoc, 2017-2018, Karolinska Institutet
  * Tabusi Mahebali, Master, 2018, Karolinska Institutet
  * Sebastian-Alexandru Radu, Bachelor, 2018-2019, Karolinska Institutet
  * IngTsyr Beh, Bachelor exchange student, 2017, Karolinska Institutet
  * Gloria Natalia Loko, Master, 2017-2018, Uppsala University
  * Daniel Scheiner, Bachelor exchange student, 2018, Karolinska Institutet
  * Arlisa Alisjahbana, Master, 2017, Karolinska Institutet, Summer project
  * Julia Foyer, Bachelor, 2017, Karolinska Institutet, Summer project
  * Mikaela Svensson, Bachelor, 2017-2018, Imperial College London, Summer
  project
  * Andreas Ährlund-Richter, Master, 2008-2012 &
 • 2017, Karolinska Institutet

  Finansiering

  *Vetenskapsrådet (Swedish Research Council)
  *Cancerfonden
  *Swedish Research Council and National Natural Science Foundation of China (NSFC) collaboration grant
  *Eurostars
  *KI Forskningsbidrag
  *Svenska Läkaresällskapet (SLS)

  Tidigare:
  *Stiftelsens för Strategisk Forskning (SSF)-Ingvar Carlsson Award
  *Åke Wibergs stiftelse
  *Harald Jeanssons Stiftelse
  *Föreningen för Klinisk Mikrobiologi
  *Stiftelsen Längmanska kulturfonden
  *Stiftelsen Lars Hiertas Minne
  *Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse
  *Clas Groschinskys minnesfonds (CGM)
  *Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF)

Undervisning

 • *Kursansvarig för KI-masterprogrammet i Biomedicin.
  *Huvudansvarig för kursen KI PhD-kurs 2861: Biomedicinsk ekologi - Mikrobiotan i hälsa och sjukdom varje år.
  *Huvudansvarig för kursen KI PhD-kurs 5636: Mikrobiotan och cancer varje år.
  *Inbjuden föreläsare för KI-medicinprogrammet kurs Sjukdom och ohälsa på grundnivå om ämnen: Bakteriologi

 • Antibiotika och antiviraler.
  *Inbjuden föreläsare och mentor för KI-medicinprogrammet kurs Mikrobiologi och immunologi på grundnivå om ämnen: Humana herpesvirus
 • Humant papillomvirus
 • Mikrobiotan och cancer.
  *Inbjuden föreläsare för KI-kursen Molekylär medicin - Onkologi på grundnivå om ämnet: Mikrobiom och cancer.
  *Inbjuden examinator för KI-masterkursen Framtidsfrågor inom biomedicin.
  *Inbjuden föreläsare för KI PhD-kurs Mikrobiotan, metabolism och immunitet vid utveckling och behandling av maligniteter om ämnet: Vaginalt mikrobiom och cancer.
  *Inbjuden föreläsare för KI PhD-kurs Mukosal immunologi.
  *Inbjuden föreläsare och examinator för Uppsala universitet PhD-kurs Avancerad tumörbiologi om ämnet: Mikrobiom och cancer.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Senior Forskare, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet, 2023-

Examina och utbildning

 • Docent, Mikrobiologi inom det medicinska området, Karolinska Institutet, 2022
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, 2012

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI