Du Juan

Du Juan

Senior Forskare | Docent
E-postadress: juan.du@ki.se
Telefon: +46852482539
Besöksadress: Solnavägen 9, Biomedicum, 17165 Solna
Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Engstrand/CTMR Juan Du, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är biträdande professor vid Institutionen för mikrobiologi, tumör och
  cellbiologi vid Karolinska Institutet. Jag erhöll min doktorsexamen från
  Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet år 2012 och
  genomförde därefter postdoktoral utbildning vid Harvard University. År
  2016 anslöt jag mig till Centre for Translational Microbiome Research (CTMR)
  vid Karolinska Institutet. Mina forskningsintressen fokuserar på
  värd-mikrobiota-interaktioner.
  Doktorsexamen 2012. Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi och
  patologi, Sverige.
  Postdoktor. 2013-2016. Harvard Medical School, Institutionen för
  mikrobiologi och immunologi, samt Massachusetts General Hospital,
  Institutionen för infektionssjukdomar, USA.

Forskningsbeskrivning

 • *Projekt 1: Kohortstudie: Svenska Cancer Mikrobiom-projektet (SCANMi) *
  SCANMi-projektet omfattar kohorter från huvud- och halscancer (HNC),
  livmoderhalscancer (CC), äggstockscancer (OC) och bröstcancer (BC), vilka
  är de vanligaste cancerformerna globalt sett. Hypotesen är att mikrobiomet
  i tarmen, munnen, slidan och tumören kommer att förändras beroende på
  skillnader i immunsystem, cancerstadium och behandlingar. Vissa
  samlevnadsbakteriearter förväntas vara mer förekommande och kopplade till
  en starkare immunrespons, mindre inflammation och bättre kliniska resultat.
  Det banar väg för mer personliggjorda och precisa cancerbehandlingar som
  tar hänsyn till individuella mikrobiomkompositioner.
  *Projekt 2: Att utnyttja kraften hos slidan mikrobiom för att bekämpa
  humant papillomvirus (HPV)-infektioner och relaterade sjukdomar*
  Slidans mikrober och HPV delar samma biologiska miljö. Vi och andra har
  tidigare funnit att bakteriell vaginos är associerad med en högre risk för
  HPV-infektion. Det är också viktigt att identifiera
  samlevnadsbakterier/probiotika, till exempel Lactobacillus, som har potential
  att bekämpa HPV-infektioner och relaterade sjukdomar. Vi använder
  toppmoderna laboratorieanalyser för att få insikter i samspelet mellan
  slidans mikrober och HPV på mekanistisk nivå. Dessutom undersöker vi de
  karcinogena mekanismerna hos mikrober som är relaterade till cancer.
  Dessutom har vi en stor klinisk bakteriebiobank som möjliggör jämförelse
  och urskiljning av de bästa kandidaterna för potentiell anti-HPV- och
  anti-cancerbehandling.
  *Projekt 3: Användning av samlevnadsbakterier och deras metaboliter för att
  bekämpa antibiotikaresistenta patogener *
  Antimikrobiella resistenta bakterieinfektioner har blivit en global börda,
  och för närvarande är nya antibiotikautvecklingsströmmar extremt
  begränsade. Min grupp studerar interaktionen mellan patogener och
  samlevnadsbakterier för att fastställa den avgörande roll som
  samlevnadsbakterier från vår tarmmikrobiota och deras metaboliter spelar
  för att bekämpa patogener. Denna studie kommer att generera värdefull data
  om samspelet mellan mikrobiomet och patogener, både /in vitro/ och /in
  vivo/. Mitt långsiktiga mål är att etablera en plattform för systematisk
  screening av tarmmikrobiotan, vilket kan ge betydande värde för framtida
  behandlingar av mikrobiotarelaterade sjukdomar.
  *Projekt 4: 3D-modell för värd-mikrobiotainteraktionsstudier i
  tarm/slida-mikrobiotan *
  Vi strävar efter att etablera en in vitro 3D co-kultiveringsplattform med
  hjälp av ett hydrogelsystem som efterliknar morfologin hos den mänskliga
  tunntarmen och slidan. Denna plattform kommer att utgöra en grund för att
  samodla mänskliga tunntarmscellinjer eller slida cellinjer med mänsklig
  mikrobiota, vilket möjliggör utvärdering av interaktionerna mellan värden
  och mikrobiotan. Dessutom kommer vi att testa våra hypoteser med hjälp av
  /ex vivo /explantat av livmoderhalsvävnad.
  *Labbmedlemmar:*
  * Juan Du, Ph.D. Senior forskare.
  * Fabricio Romero Garcia, PhD candidate, 2022-2026, Karolinska Institutet
  * Unnur Guðnadóttir, PhD candidate, 2021-2025, Karolinska Institutet
  * Yuanyuan Wang, PhD candidate, 2020-2024, Karolinska Institutet
  * Didem Kart, PostDoc, 2022-2023, Karolinska Institutet
  * Cara Polte, Master, 2023, Karolinska Institutet
  * Maria Tseka, Bachelor, 2023, Karolinska Institutet
  * Renato Esposito, Research Assistant, 2023, Karolinska Institutet
  *Alumner:*
  * Liqin Cheng, PhD, 2018-2022, Karolinska Institutet
  * Andreas Ährlund-Richter, PhD, 2019-2023, Karolinska Institutet
  * Karlijn Johanna van Dijk, Master, 2021-2022, Gothenburg University
  * Margarita Chatzopoulou, Master, 2022, Karolinska Institutet
  * Shengru Wu, PostDoc, 2019-2021, Karolinska Institutet
  * Shawn Higdon, PostDoc, 2020-2021, Karolinska Institutet
  * Fabricio Romero Garcia, Master, 2021, Lund University
  * Spyke Schumacher, Master, 2021, Karolinska Institutet
  * Christina Nordentoft, Master, 2021, Karolinska Institutet
  * Unnur Guðnadóttir, Master, 2019, Uppsala University
  * Yan Wang, exchange PhD, 2019-2020, Karolinska Institutet
  * Lorena Calderon Pérez, exchange PhD, 2019, Karolinska Institutet
  * Sebastian-Alexandru Radu, Bachelor student, 2018-2020, Karolinska
  Institutet
  * Yue Hu, PostDoc, 2017-2018, Karolinska Institutet
  * Tabusi Mahebali, Master, 2018, Karolinska Institutet
  * Sebastian-Alexandru Radu, Bachelor, 2018-2019, Karolinska Institutet
  * IngTsyr Beh, Bachelor exchange student, 2017, Karolinska Institutet
  * Gloria Natalia Loko, Master, 2017-2018, Uppsala University
  * Daniel Scheiner, Bachelor exchange student, 2018, Karolinska Institutet
  * Arlisa Alisjahbana, Master, 2017, Karolinska Institutet, Summer project
  * Julia Foyer, Bachelor, 2017, Karolinska Institutet, Summer project
  * Mikaela Svensson, Bachelor, 2017-2018, Imperial College London, Summer
  project
  * Andreas Ährlund-Richter, Master, 2008-2012 & 2017, Karolinska Institutet
  *Finansiering*
  /*Nuvarande:*/
  Vetenskapsrådet (Swedish Research Council)
  Swedish Research Council and National Natural Science Foundation of China
  (NSFC) collaboration grant
  Eurostars
  KI Forskningsbidrag
  Svenska Läkaresällskapet (SLS)
  /*Tidigare:*/
  Stiftelsens för Strategisk Forskning (SSF)-Ingvar Carlsson Award
  Åke Wibergs stiftelse
  Harald Jeanssons Stiftelse
  Föreningen för Klinisk Mikrobiologi
  Stiftelsen Längmanska kulturfonden
  Stiftelsen Lars Hiertas Minne
  Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse
  Clas Groschinskys minnesfonds (CGM)
  Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF)

Undervisning

 • Kursansvarig för KI-masterprogrammet i Biomedicin.
  Huvudansvarig för kursen KI PhD-kurs 2861: Biomedicinsk ekologi -
  Mikrobiotan i hälsa och sjukdom varje år.
  Huvudansvarig för kursen KI PhD-kurs 5636: Mikrobiotan och cancer varje år.
  Inbjuden föreläsare för KI-medicinprogrammet kurs Sjukdom och ohälsa på
  grundnivå om ämnen: Bakteriologi
 • Antibiotika och antiviraler.
  Inbjuden föreläsare och mentor för KI-medicinprogrammet kurs Mikrobiologi
  och immunologi på grundnivå om ämnen: Humana herpesvirus
 • Humant
  papillomvirus
 • Mikrobiotan och cancer.
  Inbjuden föreläsare för KI-kursen Molekylär medicin - Onkologi på
  grundnivå om ämnet: Mikrobiom och cancer.
  Inbjuden examinator för KI-masterkursen Framtidsfrågor inom biomedicin.
  Inbjuden föreläsare för KI PhD-kurs Mikrobiotan, metabolism och immunitet
  vid utveckling och behandling av maligniteter om ämnet: Vaginalt mikrobiom
  och cancer.
  Inbjuden föreläsare för KI PhD-kurs Mukosal immunologi.
  Inbjuden föreläsare och examinator för Uppsala universitet PhD-kurs
  Avancerad tumörbiologi om ämnet: Mikrobiom och cancer.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Senior Forskare, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet, 2023-

Examina och utbildning

 • Docent, Mikrobiologi inom det medicinska området, Karolinska Institutet, 2022
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, 2012

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI