Johan Björkegren

Johan Björkegren

Senior Forskare | Docent
Telefon: +46852482911
Besöksadress: Novum, Blickagången 6, 14157 Huddinge/Stockholm
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Metabolism/ICMC Björkegren, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Med fokus på hjärt-kärlsjukdom är det övergripande målet med
  forskningen att generera och analysera multimodala och högdimensionella
  (”big”) databaser, för att från dessa beräkna fram robusta nätverk.
  2013-
  * PROFESSOR | Genetics and Genomic Sciences
  * PROFESSOR | Medicine, Cardiology
  Department of Genetics and Genomic Sciences, Icahn Institute for Genomics
  and Multiscale Biology, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York,
  NY
  2003- Associate Professor of Molecular Medicine, Karolinska Institutet,
  Stockholm, Sweden
  2015- Visiting Professor, University of Tartu, Tartu, Estonia

Forskningsbeskrivning

 • Med fokus på hjärt-kärlsjukdom är det övergripande målet med vår
  forskning att generera och analysera multimodala och högdimensionell
  (”big”) databaser, för att från dessa beräkna fram robusta
  nätverksmodeller av humanbiologi och sjukdom. Nätverksmodeller har en stark
  potential att förbättra vår förmåga att tidigt diagnosticera sjukdom,
  identifiera nya behandlingar samt att följa hur olika behandlingsstrategier
  påverkar sjukdomsförloppet.
  För att utveckla nätverksmodeller har min forskargrupp initierat en rad
  studier med tonvikten på bred klinisk karaktäristik som tillsammans med
  detaljerad bilddiagnostisk och flera lager av -omik data (vävnads- och
  cellnivå data i form av DNA, RNA, och proteiner). Vi är övertygade om
  att komplexa sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom inte enbart kan förstås
  genom studier av enskilda gener i isolerade sjukdomsvägar (”pathways”).
  Parallellt måste den övergripande förståelsen för hur etablerade och nya
  sjukdomsvägar hänger ihop och påverkar varandra, både inom och mellan
  sjukdomsrelevanta vävnader och organ förbättras. Utan välfungerande
  nätverksmodeller riskerar vi utvecklingen av precisionsmedicin.
  *STARNET studien*
  STARNET studien (Stockholm-Tartu Atherosclerosis Reverse Network Engineering
  Task) är central för vår verksamhet och mål: Sedan 2007 har vi i
  samarbete med Dr. Arno Ruusalepp, chef för Thoraxkirurgen på Tartu
  Universitetssjukhus i Estland, samlat sjukdomsrelevanta vävnadsprover från
  över 1500 patienter både med och utan hjärt-kärlsjukdom. STARNET omfattar
  idag omikdata på tusentals vävnader från hundratals av dessa patienter,
  vilket resulterat i publikationer i ledande tidskrifter.
  Mer detaljer om vår forskning finns på min engelska KI profilsida [1]* *
  *Publikationer*
  Komplett lista över mina publicerade arbeten [2]
  [1] https://staff.ki.se/people/johan-bjorkegren
  [2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/johan.bjorkegren.1/bibliography/public/

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Senior Forskare, Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Molekylär medicin, Karolinska Institutet, 2003
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1995

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI