Joanna Tingström

Joanna Tingström

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Södersjukhuset, Sjukhusbacken 15, 11883 Stockholm
Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Forskning Forskargrupp övriga, 118 83 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad barnmorska sedan 1995 och disputerade 2013 vid Institutionen för medicin på Karolinska Institutet. Min doktorsavhandling handlande om graviditet hos mödrar som var bärare av Ro/SSA antikroppar och riskerar att föda ett barn med medfött hjärtblock. Mitt forskningsarbete fokuserade på mammans upplevelser under graviditeten samt hur vårdkedjan hanterade den ovanliga diagnosen som involverade flera olika specialistkompetenser under graviditeten.

  I min nuvarande roll som universitetsbarnmorska vid kvinnokliniken på Södersjukhuset arbetar jag med forskning, information och utbildning parallellt med det kliniska arbetet.

Forskningsbeskrivning

 • Mitt huvudsakliga forskningsfokus är patientperspektiv vid graviditet, förlossning och den första tiden därefter, med särskilt intresse för patientens uppfattning av den vård som erbjuds och utbildningsbehov. Jag fokuserar för närvarande på graviditeter med kända diagnoser eller tillstånd där vi vet att extra insatser behövs för den födande eller det nyfödda barnet. I mitt forskning arbetar jag med kvalitiv och kvantitativ metodik.

Undervisning

 • Jag har stort intresse för lärande och har arbetat som universitetsadjunkt vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle samt har undervisningsuppdrag bland annat vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa samt på KI /SÖS.

  Jag är bihandledare för två doktorander och handleder fortlöpande uppsatser på kandidat och masternivå.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2013
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2007
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI