Jennie Engstrand

Jennie Engstrand

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Hälsovägen, Enheten för kirurgi C1:77, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Kirurgi och onkologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som kirurg på sektionen för Lever- och Pankreaskirurgi på
  Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och har en doktorsexamen från
  Karolinska Institutet.
  Min forskning kretsar främst kring metastaserad kolorektal cancer. Jag
  handleder flera läkarstudenter i dess examensarbeten och är bihandledare
  till fyra doktorander.
  Bengt Ihre Research Fellowship 2021-2023
  Region Stockholms stöd för kliniska postdoktorer, 2020-2023
  Diplom för excellent handledning för examensarbete i medicin, VT 2018
  Grundläggande högskolepedagogik, Karolinska Institutet. December 2020
  ST-utbildning i allmänkirurgi, Danderyds sjukhus. 2011-2016
  KIs forskarskola för kliniker i epidemiologi, 2014-2017
  Doktorsavhandling Karolinska Institutet, 2013-2017.
  Läkarprogrammet Uppsala Universitet, 2001-2008

Forskningsbeskrivning

 • 2019 - Forskning på postdoc-nivå på Institutionen för Klinisk vetenskap,
  Intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet. Registerbaserade
  studier kring förekomst och behandling av lever- och lungmetastaserad
  kolorektal cancer samt handläggning av levermetastaser från
  skivepitelcancer.
  2013 - 2017 - Doktorsavhandling vid Institutionen för Kliniska vetenskaper,
  Danderyds sjukhus. Epidemiologisk forskning med fokus på levermetastaserad
  kolorektal cancer samt projekt rörande betydelsen av multidisciplinär
  bedömning vid levermetastaserad sjukdom och teknisk utveckling av
  mikrovågsablation av små kolorektala levermetastaser och hepatocellulär
  cancer.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2024-2027

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, 2017

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI