Jan Petersson

Jan Petersson

Enhetschef
E-postadress: jan.petersson@ki.se
Telefon: +46852483890
Besöksadress: Berzelius väg 3, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS UFS Uppdragsutbildning, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag har arbetat på Karolinska Institutet sedan 2004. Jag började som
  projektledare och sedan 2015 är jag chef för Enheten för
  uppdragsutbildning.
  Under 2009 arbetade jag, på uppdrag av dåvarande Utbildningsavdelningen,
  som projektledare för implementeringen av organisationen för studieavgifter
  på KI.
  Jag är utbildad ämneslärare med erfarenhet från såväl kommunal som
  privat sektor där jag bland annat arbetat som lärare, projektledare samt
  bolags- och regionchef. Gemensamt för alla tidigare uppdrag är att dessa
  har varit inom utbildningssektorn.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI