Jacob Holmer

Adjunkt
E-postadress: jacob.holmer@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Oral hälsa och parodontologi, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Adjunkt, Odontologi, Karolinska Institutet, 2024-2024

Examina och utbildning

  • Odontologie Doktorsexamen, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, 2023
  • Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI