Inka Löfvenmark

Inka Löfvenmark

Adjunkt
E-postadress: inka.lofvenmark@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag blev legitimerad fysioterapeut 1993 och har arbetat kliniskt på Spinalis
  mottagningen inom ryggmärgsskaderehabilitering sedan år 2000. Sedan
  december 2022 arbetar jag på en poliklinik med endast specialist
  fysipoterapeuter där jag träffar neurologiska patienter. Under de sista 10
  åren har jag varit involverad med att starta upp ryggmärgsskadevård i
  Botswana, Namibia och nu senast på ett sjukhus i Indien. Jag disputerade
  2016 vid KI med en avhandling om personer med ryggmärgsskadade i Botswana.
  Sedan 2017 är jag även anställd på Stiftelsen Spinalis som internationell
  koordinator.

Forskningsbeskrivning

 • Jag deltar i nuläget i utvecklingsarbete angående ryggmärgsskaderelaterad
  skulderproblematik. Forskningsmässigt har jag handlett två
  magisterstudenter och är involverad i ett kliniknära forskningsprojekt på
  Spinalismottagningen avseende skulderhälsa inom ryggmärgsskadepopulationen.

Undervisning

 • Jag är deltidsanställd som adjunkt på KI och involverad främst
  på grundutbildningen och den komplettande utbildningen. Föreläser på KI
  om ryggmärgsskada på grundutbildningen, SKUFF och på den fristående
  kursen Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder. Jag är även anställd
  på Pravara Universitetsjukhuset i Indien där jag undervisar och har startat
  en specilialistavdelning för ryggmärgsskaderehabilitering.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2016
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2008

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI