Ingrid Nilsson

Ingrid Nilsson

Forskare
E-postadress: ingrid.nilsson@ki.se
Besöksadress: Solnavägen 9, 6D, 17177 Stockholm
Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Vaskulärbiologi Eriksson, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI