Ingeborg van der Ploeg

Ingeborg van der Ploeg

Samordnare | Docent
Telefon: +46852486700
Besöksadress: Nobels väg 6, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS FIR Kansliet för forskning och forskarutbildning, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är central studierektor för forskarutbildning på KI och samordnar
  strategiska forskarutbildningsfrågor inkluderande kvalitetsutvecklande
  arbete av forskarutbildningen. Jag rådgör i doktorand-handledarärenden som
  är i behov av centralt stöd.
  https://medicinskaforeningen.se/master-2020/

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Samordnare, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-

Examina och utbildning

 • Docent, Experimentell immunologi, Karolinska Institutet, 1999

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI