Henna Haapa Hybinette

Doktorand
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Informatik Koch, 171 77 Stockholm

Anställningar

  • Doktorand, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

  • Medicine Masterexamen Med Huvudområdet Hälsoinformatik, Karolinska Institutet, 2015
  • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2009
  • Sjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2009

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI