Hannes Jansson

Hannes Jansson

Anknuten till Forskning
E-postadress: hannes.jansson@ki.se
Besöksadress: Hälsovägen, Enheten för kirurgi C1:77, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Kirurgi och onkologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är postdoktoral forskare inom lever-, gallvägs- och pankreaskirurgisk
  onkologi, och arbetar som kirurg vid ME Övre Buk, Karolinska
  Universitetssjukhuset.

  PhD – 2022, Karolinska Institutet, 'Immunological aspects on prognosis
  in resectable cholangiocellular cancer'
  Specialiseringstjänstgöring kirurgi – 2016-2021, Karolinska Universitetssjukhuset
  Allmäntjänstgöring – 2014-2016, Karolinska Universitetssjukhuset
  Läkarexamen – 2013, Lunds universitet

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning är inriktad mot att identifiera preoperativa prognostiska
  faktorer för patienter med gallvägscancer (kolangiocarcinom och
  gallblåsecancer), med målet att förbättra behandling och
  behandlingsresultat.

Undervisning

 • AT-studierektor kirurgi vid Karolinska Huddinge, oktober 2019 - mars 2022
  ATLS traumainstruktör vid Karolinska Huddinge sedan 2019
  Föreläsare och seminarieledare vid kirurgikursen, termin 7,
  läkarutbildningen, Karolinska Institutet, Karolinska Huddinge

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2022

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI