Hanna Dubois

Hanna Dubois

Adjungerad Adjunkt | Anknuten till Forskning
E-postadress: hanna.dubois@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är specialistsjuksköterska i akutsjukvård och är anställd på
  Karolinska Universitetssjukhuset inom Tema Cancer. Jag är
  adjungerad klinisk adjunkt, vilket i mitt fall innebär ett övergripande
  ansvar för sjuksköterskestudenter och specialistsjuksköterskestudenter som
  gör sin VFU på någon av våra avdelningar.

  Sedan flera år är jag simulatorinstruktör och arbetar regelbundet på
  CAMST - Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning - på
  Karolinska Universitetssjukhuset. Jag möter där både personal av olika
  kategorier men framförallt studenter inom grundutbildningarna (främst
  läkare och sjuksköterska). Fokus på kurserna jag undervisar i på CAMST
  är samarbete i akutmiljö.

  I november 2022 disputerade jag vid Karolinska Institutet. I min avhandling
  "Level with me! Exploring patient participation in short-term clinical
  encounters in team-based settings" ingick fyra delstudier där jag
  undersökte patientdelaktighet i två olika vårdkontexter som präglas av
  det korta patientmötet, nämligen gastrointestinal endoskopi och
  akutsjukvård i norra Sveriges glesbygd där telemedicin används för att
  kommunicera inom det geografiskt utspridda teamet.

  Sedan årsskiftet 2023/2024 ingår jag i Johannes Bloms forskargrupp där jag ska göra min postdok. Min forskning kommer att handla om kolorektalcancerscreening utifrån ett individperspektiv, med fokus på riskprediktion och oro som en följd av deltagande i screeningprogrammet.

Artiklar

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2024-2027
 • Adjungerad Adjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2020-2026

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2022

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI