Gustaf Otto Hultgren

Gustaf Otto Hultgren

Extern Konsult/Inhyrd Personal
E-postadress: gustaf.hultgren@ki.se
Telefon: +46852483988
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Informatik Koch, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Som forskningsassistent utvecklar jag bland annat system och appar för
    använding i forskningsprojekt. Jag kan leverera fullstack-lösningar med
    frontend, backend och infrastruktur. Min kliniska erfarenhet som underläkare
    underlättar att förstå slutanvändarens perspektiv och arbetsflöden.
    Läkarexamen, Linköpings Universitet, 2016.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI