Gunnar Bergman

Anknuten till Forskning
E-postadress: gunnar.bergman@ki.se
Besöksadress: ALB Q2:04, 17176 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Klinisk pediatrik Barnkardiologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Överläkare, med.dr. och forskare vid Barnhjärtcentrum med specialisering inom fosterkardiologi och kognitiv uppföljning av barn opererade för hjärtsjukdom. Läkarutbildningen, Umeå, examen 1988. Legitimerad läkare, Luleå, 1991. Specialist i pediatrik, Sundsvall, 1995. Specialist i barn- och ungdomskardiologi, Karolinska, 2003. Subspecialisering i fosterkardiologi inkl locum consultant fetal cardiologist, Royal Brompton Hospital, London, 2006. Forskarutbildning, med.dr., Karolinska Institutet, 2010. Sektionschef och ledarskapsutbildningar, Karolinska, 2015-2020.

Forskningsbeskrivning

 • Specialiseringen inom fosterkardiologi har vetenskapligt inledningsvis fokuserat på utvecklingen av en fosterekokardiografisk metod för tidig, fetal diagnos av immunmedierat hjärtblock. Detta har fört till fortsatta samarbeten runt kliniska, epidemiologiska och experimentella studier av medfött hjärtblock och immunologiskt medierad hjärtsjukdom (Kawasaki och MIS-C) samt delaktighet i en multidisciplinär forskargrupp under prof Marie Wahren Herlenius ledning. I ett samarbete med Centrum för läkemedelsepidemiologi, KI, fick jag möjligheten att fördjupa mig i registerbaserad epidemiologisk forskning, där jag i samarbete med biostatistiker fick möjligheten att utveckla algoritmer för att söka ut specifika och avgränsade grupper av hjärtsjukdom och testa algoritmerna i valideringsstudier. I ett nationellt samarbete, mellan landets universitetsorter, har jag bidragit till upprättandet av ett nationellt kvalitetsregister för fosterhjärtbedömningar, vilket har blivit en del av det svenska, nationella registret för medfödd hjärtsjukdom, Swedcon/Fetal, för vilket jag nu är registeransvarig. Sedan 2017 bidrar jag med en årlig sammanställning av data ur registret, inkluderande öppna jämförelser mellan landets regioner avseende utvecklingen av den prenatala detektionen och redovisning av graviditetsutfall. Utfallen stimulerar till en snabb, fortsatt utveckling av den kliniska verksamheten och ett nationellt införande av likvärdiga rutiner. Den snabbt ökande prenatala diagnostiken av allvarliga hjärtfel ställer särskilda krav på den kliniska konsultationen och informationen efter diagnos. Denna verksamhet vilar på den kanske mest känsliga etiska frågan inom medicinen, grundad i den svenska abortlagstiftningen. Denna komplexa kontext har initierat och slutfört ett avhandlingsarbete (Tommy Carlsson, 2017) om "Information efter diagnos av allvarligt hjärtfel". Efter inbjudan och samarbeten har konsultationen och informationsöverföringen samt perspektivet hälsolitteracitet även studerats av prof Anna-Malin Karlsson och hennes grupp, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms Universitet (tidigare Uppsala universitet) med stöd av Vetenskapsrådet. Uppkomsten av medfödda hjärtfel är ännu till stora delar okänd. Patogenetiskt noteras en komplex genetisk bakgrund, som har börjat beskrivas i olika kardiogenetiska arbeten. Vi har i Sverige goda förutsättningar att bidra till denna kunskapsutveckling tack vare våra nationella register kopplat till satsningar på "Science for Life"-laboratorier. I ett nationellt samarbete har jag bidragit till skapandet av den Svenska biobanken för medfödd hjärtsjukdom (SNAB-CHD) - en svensk infrastruktur för fortsatt kardiogenetisk forskning. Jag ansvarar för provsamlingen vid KI biobank och är del av styrgruppen. Med detta som bas är jag huvudhandledare i ett projekt som är inne i en slutlig fas inför upprättandet av en registerbaserad flergenerations-kohort bestående av familjer där >1 individ har medfött hjärtfel. Epidemiologiska och genetiska studier är planerade utifrån kohorten. Den prenatala diagnostiken och kravet på allsidig information, inte minst runt områden som prognos och livskvalitet har genererat ett starkt intresse för det långsiktiga utfallet av allvarlig hjärtsjukdom och kirurgisk behandling. Svenska och internationella sammanställningar visar att >90% av alla med medfött hjärtfel förväntas nå vuxen ålder. Däremot växer kunnandet runt den ökade förekomsten av kognitiva svårigheter vid allvarligt eller mycket allvarligt hjärtfel. Utifrån dessa perspektiv har jag varit delaktig i framtagandet av nationella riktlinjer för kognitiv uppföljning av barn med hjärtsjukdom och arbete för att implementera dessa riktlinjer lokalt och nationellt. En vetenskaplig utvärdering av införda screeningmetoder är planerad. Publikationer 1. Öhman A, El-Segaier M, * Bergman G, * Hanseus K, Malm T, Nilsson B, Pivodic A, Rydberg A, Sonesson SE, Mellander M. Transplantation-free survival after Norwood surgery for hypoplastic left heart syndrome with aortic atresia: A Swedish national cohort study. Cardiology in the young 2020 30
 • 3 353-360 2. Hedlund M, Thorlacius GE, Ivanchenko M, Ottosson V, Kyriakidis N, Lagnefeldt L, Tingström J, Sirsjö A, Bengtsson AA, Aronsson E, Gemzell-Danielsson K, Ronnblom L, * Bergman G, * Espinosa A, Sonesson SE, Eloranta ML, Wahren-Herlenius M. Type I IFN system activation in newborns exposed to Ro/SSA and La/SSB autoantibodies in utero. RMD open 2020 6
 • 1 3. Öhman A, El-Segaier M, * Bergman G, * Hanséus K, Malm T, Nilsson B, Pivodic A, Rydberg A, Sonesson SE, Mellander M. Changing Epidemiology of Hypoplastic Left Heart Syndrome: Results of a National Swedish Cohort Study. Journal of the American Heart Association 2019 8
 • 2 e010893- 4. Mofors J, Eliasson H, Ambrosi A, Salomonsson S, Skog A, Fored M, Ekbom A, * Bergman G, * Sonesson SE, Wahren-Herlenius M. Comorbidity and long-term outcome in patients with congenital heart block and their siblings exposed to Ro/SSA autoantibodies in utero. Annals of the rheumatic diseases 2019 78
 • 5 696-703 5. Haerskjold A, Stokholm L, Linder M, Thomsen SF, * Bergman G, * Berglind IA, Kieler H, Ravn H, Stensballe LG. Palivizumab Exposure and the Risk of Atopic Dermatitis, Asthma and Allergic Rhinoconjunctivitis: A Cross-National, Population-Based Cohort Study. Paediatric drugs 2017 19
 • 2 155-164 6. Carlsson T, Melander Marttala U, Wadensten B, * Bergman G, * Axelsson O, Mattsson E. Quality of Patient Information Websites About Congenital Heart Defects: Mixed-Methods Study of Perspectives Among Individuals With Experience of a Prenatal Diagnosis. Interactive journal of medical research 2017 6
 • 2 e15- 7. Carlsson T, * Bergman G, * Wadensten B, Mattsson E. Experiences of informational needs and received information following a prenatal diagnosis of congenital heart defect. Prenatal diagnosis 2016 36
 • 6 515-22 8. Carlsson T, * Bergman G, * Karlsson AM, Wadensten B, Mattsson E. Experiences of termination of pregnancy for a fetal anomaly: A qualitative study of virtual community messages. Midwifery 2016 41
 • 54-60 9. Carlsson T, Marttala UM, Wadensten B, * Bergman G, * Mattsson E. Involvement of persons with lived experience of a prenatal diagnosis of congenital heart defect: an explorative study to gain insights into perspectives on future research. Research involvement and engagement 2016 2
 • 35- 10. *Bergman G, * Hærskjold A, Stensballe LG, Kieler H, Linder M. Children with hemodynamically significant congenital heart disease can be identified through population-based registers. Clinical epidemiology 2015 7
 • 119-27 11. Carlsson T, * Bergman G, * Karlsson AM, Mattsson E. Content and quality of information websites about congenital heart defects following a prenatal diagnosis. Interactive journal of medical research 2015 4
 • 1 e4- 12. Carlsson T, * Bergman G, * Melander Marttala U, Wadensten B, Mattsson E. Information following a diagnosis of congenital heart defect: experiences among parents to prenatally diagnosed children. PloS one 2015 10
 • 2 e0117995- 13. Linder M, Byström C, Kieler H, * Bergman G, * Haerskjold A. Use of palivizumab is underestimated in the Swedish Prescribed Drug Register - implications for register-based drug studies. Clinical epidemiology 2015 7
 • 45-51 14. *Bergman G, * Skog A, Tingström J, Ottosson V, Hoxha A, Ambrosi A, Salomonsson S, Wahren-Herlenius M, Swedish Congenital Heart Block Study Group. Late development of complete atrioventricular block may be immune mediated and congenital in origin. Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992) 2014 103
 • 3 275-81 15. Ambrosi A, Salomonsson S, Eliasson H, Zeffer E, Skog A, Dzikaite V, * Bergman G, * Fernlund E, Tingstrom J, Theander E, Rydberg A, Skogh T, Ohman A, Lundstrom U, Mellander M, Winqvist O, Fored M, Ekbom A, Alfredsson L, Kallberg H, Olsson T, Gadler F, Jonzon A, Kockum I, Sonesson SE, Wahren-Herlenius M. Development of heart block in children of SSA/SSB-autoantibody-positive women is associated with maternal age and displays a season-of-birth pattern. ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 2012 71
 • 3 334-40 16. *Bergman G, * Eliasson H, Mohlkert LA, Wahren-Herlenius M, Sonesson SE. Progression to first-degree heart block in preschool children exposed in utero to maternal anti-SSA/Ro52 autoantibodies. ACTA PAEDIATRICA 2012 101
 • 5 488-93 17. Salomonsson S, Dzikaite V, Zeffer E, Eliasson H, Ambrosi A, * Bergman G, * Fernlund E, Theander E, Ohman A, Rydberg A, Skogh T, Wallberg-Jonsson S, Elfving A, Fored M, Ekbom A, Lundstrom U, Mellander M, Winqvist O, Sonesson SE, Gadler F, Jonzon A, Wahren-Herlenius M. A Population-based Investigation of the Autoantibody Profile in Mothers of Children with Atrioventricular Block. SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2011 74
 • 5 511-7 18. *Bergman G, * Wahren-Herlenius M, Sonesson SE. Diagnostic precision of Doppler flow echocardiography in fetuses at risk for atrioventricular block. ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY 2010 36
 • 5 561-6 19. *Bergman G, * Eliasson H, Bremme K, Wahren-Herlenius M, Sonesson SE. Anti-Ro52/SSA antibody-exposed fetuses with prolonged atrioventricular time intervals show signs of decreased cardiac performance. ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY 2009 34
 • 5 543-9 20. *Bergman G, * Borgström E, Lundell B, Sonesson SE. [Improved prenatal diagnosis of congenital heart defects. A follow-up study of prenatal ultrasound screening]. Lakartidningen 2008 105
 • 12-13 899-903 21. *Bergman G, * Jacobsson LA, Wahren-Herlenius M, Sonesson SE. Doppler echocardiographic and electrocardiographic atrioventricular time intervals in newborn infants: evaluation of techniques for surveillance of fetuses at risk for congenital heart block. ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY 2006 28
 • 1 57-62 22. Westin M, Saltvedt S, * Bergman G, * Almstrom H, Grunewald C, Valentin L. Is measurement of nuchal translucency thickness a useful screening tool for heart defects? A study of 16, 383 fetuses. ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY 2006 27
 • 6 632-9 23. Westin M, Saltvedt S, * Bergman G, * Kublickas M, Almstrom H, Grunewald C, Valentin L. Routine ultrasound examination at 12 or 18 gestational weeks for prenatal detection of major congenital heart malformations? A randomised controlled trial comprising 36 299 fetuses. BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY 2006 113
 • 6 675-82

Undervisning

 • Införandet av olika nivåer av screening av fosterhjärtat vid det s.k. rutinultraljudet i graviditetsvecka 18-20 har medfört ett behov utveckling av undervisning och undersökning för barnmorskor och obstetriker i första linjen. Sedan 2008 ansvarar jag - i samarbete med Fostermedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala - årligen för en nationell efterutbildning för barnmorskor, obstetriker och blivande barnkardiologer med inriktning fosterhjärtbedömning. Jag bidrar även årligen till grundutbildning i fosterultraljud inom ramen för utvecklingsprogram drivna av Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI