Gunilla Eriksson

Gunilla Eriksson

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi HELD, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent i rehabiliteringsmedicin med inriktning mot arbetsterapi vid
  enheten för rehabiliteringsmedicin, institutionen för neurovetenskap vid
  Uppsala universitet. År 2007 disputerade jag på sektionen för arbetsterapi
  på KI. Jag har erfarenhet av undervisning och handledning inom
  grundutbildning, avancerad nivå och forskarnivå, framför allt vid
  Arbetsterapeutprogrammet. Nu är jag anknuten forskare men anställd som
  FoU-ledare på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
  1976 Arbetsterapeutexamen
  1997 Magisterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot arbetsterapi
  2007 Doktorsexamen i Medicinsk vetenskap, Arbetsterapi

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning handlar huvudsakligen om personer med stroke och deras
  vardagsliv men jag studerar även personer med andra funktionsnedsättningar
  och deras erfarenheter av och delaktighet i vardagens aktiviteter. Jag har
  utvecklat och utvärderar ett personcentrerat arbetslivsinriktat
  rehabiliteringsprogram för personer med stroke i arbetsför ålder och
  deltar i utvecklingen av ett personcentrerat rehabiliteringsprogram för att
  möjliggöra arbete för personer med ryggmärgsskada. I dessa projekt har
  jag inspirerats av och använt Medical Research Council (MRC) riktlinjer
  för att utveckla och utvärdera komplexa interventioner. Gemensamt för min
  forskning är att den har fokus på betydelsen och effekten av
  personcentrerad rehabilitering och det har genererat erfarenhet av både
  kvantitativa och kvalitativa metoder. Jag har också varit huvudhandledare
  och bihandledare till flera doktorander. Ett forskningsprojekt jag är
  delaktig i nu som bedrivs i Sverige och Uganda fokuserar på
  tvärvetenskapliga globala studier av effekterna och betydelserna av
  ADL-interventioner där informations- och kommunikationsteknik såsom
  mobiltelefonen används som stöd. En annan del av min forskning är
  utvecklingen av bedömningsinstrumentet Occupational Gaps Questionnaire (på
  svenska GAP) som mäter delaktighet i vardagens aktiviteter. Instrumentet
  utvecklades i mitt avhandlingsarbete och har testats psykometriskt och
  vidareutvecklats. De senaste tio åren har instrumentet översatts och
  kulturanpassats till ett antal andra länder i Europa, Afrika och Asien och
  används för nya målgrupper nationellt och internationellt.
  *Publikationer*
  Hodson T, Wall B, Gustafsson L, Eriksson G, Cornwell P (2020): Occupational
  engagement following mild stroke in the Australian context using the
  Occupational Gaps Questionnaire, Scandinavian Journal of Occupational Therapy
  [Epub 2020 Jan 6] https://doi.org/10.1080/11038128.2019.1709541 [1]
  Guidetti S, Utbult M, Kamwesiga J, Eriksson G. Perceived occupational gaps
  among the Ugandan general population — a pilot study. South African Journal
  of Occupational Therapy. 2019
 • 49 (3): 17-23.
  http://dx.doi.org/10.17159/2310-3833/2019/vol49n3a4 [2]
  Eriksson C, Eriksson G, Johansson U, Guidetti S. Occupational therapists'
  perceptions of implementing a client-centered intervention in close
  collaboration with researchers: A mixed methods study. [3] /Scand J Occup
  The/r. 2019 Mar 24:1-12. [Epub ahead of print]
  Fors U, Kamwesiga JT, Eriksson GM, von Koch L, Guidetti S. User evaluation of
  a novel SMS-based reminder system for supporting post-stroke rehabilitation
  [4]. /BMC Med Inform Decis Mak/ 2019 19:122
  Gustavsson M, Guidetti S, Eriksson G, von Koch L, Ytterberg C*.* Factors
  affecting outcome in participation one year after stroke: a secondary
  analysis of a randomized controlled trial*.* [5]/ J Rehabil Med/.
  2019
 • 51(3):160-166. [Epub ahead of print] Feb 28 2019.
  Hedman A, Eriksson G, von Koch L, Guidetti S.Five-year follow-up of a
  cluster-randomized controlled trial of a client-centred activities of daily
  living intervention for people with stroke. [6] /Clin Rehabil./
  2019
 • 33:262-276.
  Lawrence M, Asaba E, Duncan E, Elf M, Eriksson G, Faulkner J, Guidetti S,
  Johansson B, Kruuse C, Lambrick D, Longman C, von Koch L, Wang X, Lennon O.
  Stroke secondary prevention, a non-surgical and non-pharmacological consensus
  definition: results of a Delphi study. [7]/ //BMC Res Notes/. 2019 Dec
  23
 • 12(1):823.
  Teriö M, Eriksson G, Kamwesiga JT, Guidetti S. What's in it for me? A
  process evaluation of the implementation of a mobile phone-supported
  intervention after stroke in Uganda. [8]/ BMC Public Health./ 2019 May
  14
 • 19(1):562.
  Öst Nilsson A, Eriksson G, Asaba E, Johansson U, Hellman T. Being a
  co-worker or a manager of a colleague returning to work after stroke: A
  challenge facilitated by cooperation and flexibility. [9]/ Scand J Occup
  Ther/. 2019 Jan 29:1-10. [Epub ahead of print]
  Kamwesiga J, Eriksson G, Tham K, Fors U, Ndiwalana A, von Koch L, Guidetti S.
  A feasibility study of a mobile phone supported family-centred ADL
  intervention, F@ce™, after stroke in Uganda. [10] /Globalization and
  Health/ 2018
 • 14:82.
  Kamwesiga J, von Koch L, Eriksson G, Guidetti S. The impact of stroke on
  people living in central Uganda: A descriptive study [11]. /African Journal
  of Disability/ November 29th, 2018 [Epub ahead of print]
  Tistad M, Flink M, Ytterberg C, Eriksson G, Guidetti S, Tham K, von Koch L.
  Resource use of healthcare services 1 year after stroke: a secondary analysis
  of a cluster-randomised controlled trial of a client-centred activities of
  daily living intervention. [12] /BMJ Open/. 2018 Aug 5
 • 8(8):e022222. doi:
  10.1136/bmjopen-2018-022222
  Bergström A, Guidetti S, Tham K, Eriksson G. Association between
  satisfaction and participation in everyday occupations after stroke. [13]
  /Scand J Occup Ther./ 2017 Sep
 • 24(5):339-348. doi:
  10.1080/11038128.2016.1245782. Epub 2016 Oct 23
  Holmlund L, Guidetti S, Eriksson G, Asaba E. Return to work in the context of
  everyday life 7-11 years after spinal cord injury - a follow-up study. [14]
  /Disabil Rehabil. /2017 Aug 9:1-9. doi: 10.1080/09638288.2017.1362597.
  Ytterberg C, Dybäck M, Bergström A, Guidetti S, Eriksson G. Perceived
  impact of stroke six years after onset, and changes in impact between one and
  six years [15]. /J Rehabil Med./ 2017 Aug 31
 • 49(8):637-643. doi:
  10.2340/16501977-2258
  Bergström A, Guidetti S, Tham K, Eriksson G. Association between
  satisfaction and participation in everyday occupations after stroke [16].
  /Scand J Occup Ther/. 2016 Oct 23:1-10.
  Elf M, Eriksson G, Johansson S, von Koch L, Ytterberg C. Self-Reported
  Fatigue and Associated Factors Six Years after Stroke [17]. /PLoS One/. 2016
  Aug 30
 • 11(8):e0161942
  Hellman T, Bergstrom A, Eriksson G, Hansen Falkdal A, Johansson U. Return to
  work after stroke – important factors shared and contrasted by five
  stakeholder groups. Work/ /(2016) 901–911. *DOI: *10.3233/WOR-162455
  Öst Nilsson A, Eriksson G, Johansson U, Hellman T. Experiences of the return
  to work process after stroke while participating in a person-centred
  rehabilitation programme. [18] /Scand J Occup Ther/. 2016 Nov 11:1-8.
  Bergström [19] A, Eriksson [20] G, Asaba [21] E, Erikson [22] A, Tham K.
  [23] Complex negotiations: The lived experience of enacting agency after a
  stroke. [24] /Scand J Occup Ther/ : 2015 Jan
 • 22(1):43-53. doi:
  10.3109/11038128.2014.954611
  Matuseviciene G, Eriksson G, Nygren DeBoussard C. No effect of an early
  intervention after mild traumatic brain injury on activity and participation
  – a randomised controlled trial. /Journal of Rehabilitation Medicine.
  48(1):19-26, 2016 Jan./ doi: 10.2340/16501977-2025
  Bergström A, von Koch L, Andersson M, Tham K, Eriksson G. Participation in
  everyday life and life satisfaction in persons with stroke and their
  caregivers 3-6 months after onset. [25] /J Rehabil Me/d 2015:47
 • 508-15.
  [Epub ahead of print] Apr 16. doi: 10.2340/16501977-1964
  Bertilsson AS [26], Eriksson G, Ekstam L, Tham K [27], Andersson M, von
  Koch L [28], Johansson U [29]. A cluster randomized controlled trial of a
  client-centred, activities of daily living intervention for people with
  stroke: One year follow-up of caregivers. [30] /Clin Rehabil/. 2015 Sep 22.
  pii: 0269215515603780. [Epub ahead of print]
  Ekstam L, Johansson U, Guidetti S, Eriksson G, Ytterberg C. The combined
  perceptions of people with stroke and their carers regarding rehabilitation
  needs 1 year after stroke: a mixed methods study [31] /BMJ Open/
  2015
 • 5:e006784
  Bertilsson A, Ranner M, von Koch L, Eriksson G, Johansson U, Ytterberg C,
  Guidetti S, Tham K. A client-centred ADL intervention: 3-month follow-up of a
  randomized controlled trial. [32]/ Scand J Occup Ther/ 2014
  Sep
 • 21(5):377-91
  Guidetti S, Ytterberg C, Ekstam L, Johansson U, Eriksson G. Changes in the
  impact of stroke between 3 and 12 months post-stroke, assessed with the
  Stroke Impact Scale. [33] /J Rehabil Med. /2014 Nov 4
 • 46(10):963-8 doi:
  10.2340/16501977-1865.
  Eriksson G, Tham K, Kottorp A. A cross-diagnostic validation of an instrument
  measuring participation in everyday occupations: the Occupational Gaps
  Questionnaire (OGQ) [34]./ //Scand J Occup Ther/ 2013
 • 20:152-60.
  Eriksson G, Baum MC, Wolf TJ, Connor LT. Perceived participation after
  stroke: The influence of activity retention, reintegration, and perceived
  recovery [35]. /Am J Occup Ther/ 2013
 • 67:131-8.
  Bergstrom AL, Guidetti S, Tistad M, Tham K, von Koch L, Eriksson G.
  Perceived occupational gaps one year after stroke: An explorative study [36].
  /J Rehabil Med./ 2012
 • 44(1):36-42.
  Eriksson G, Aasnes M, Tistad M, Guidetti S, von Koch L. Occupational gaps in
  everyday life one year after stroke and the association with life
  satisfaction and impact of stroke. [37] /Top Stroke Rehabil/. 2012
  May-Jun
 • 19(3):244-55.
  Eriksson T, Jonsson H, Tham K, Eriksson G. A comparison of perceived
  occupational gaps between people with stress-related ill health or
  musculoskeletal pain and a reference group [38]/ Scand J Occup Ther.
  /2012
 • 19:411-420.
  Bergstrom AL, Eriksson G, von Koch L, Tham K. Combined life satisfaction of
  persons with stroke and their caregivers: associations with caregiver burden
  and the impact of stroke. [39] /Health Qual Life Outcomes/. 2011 Jan
  11
 • 9(1):1.
  Eriksson G, Chung J, Lim Hua Beng, Hartman-Maeir A, Eunyoung Yoo, Orellano E,
  van Nes F, de Jonge D, Baum C. Exploring occupations of older adults: A
  cross cultural description. [40] /OTJR: Occupation, Participation and Health
  2011
 • 31*, *182-192/
  Fallahpour M, Tham K, Taghi Joghataei M, Eriksson G, Jonsson H. Occupational
  Gaps in everyday life after stroke and the relation to functioning and
  perceived life satisfaction [41]/ OTJR: Occupation, Participation and Health
  /2011
 • 31: 200-208.
  Eriksson G, Tham K. The meaning of occupational gaps in the first year after
  stroke [42] /OTJR Occupation, Participation and Health/ 2010
 • 30:184-192.
  Eriksson G, Kottorp A, Borg J, Tham K. Relationship between occupational gaps
  in everyday life, depressive mood and life satisfaction after acquired brain
  injury. [43] /J Rehabil Med/ 2009
 • 41:187-94.
  Eriksson G, Tham K, Borg J. Occupational gaps in everyday life 1-4 years
  after acquired brain injury [44]. /J Rehabil Med/ 2006
 • 38:159-165
  Eriksson G, Tham K, Fugl-Meyer AR. Couples' happiness and its relationship to
  functioning in everyday life after brain injury [45]. /Scand J Occup Ther/
  2005
 • 12:40-48.
  *Bokkapitel*
  Eriksson GM, Johansson U, von Koch L. Returning to work after stroke. In:
  Wilson R, Raghavan P, editors. Stroke rehabilitation. St Louis Missouri:
  Elsevier
 • 2019, p. 215-223.
  Eriksson G, Lilja M, Jonsson H, Peterson I, Tatzer V. Occupations of
  Elderhood. In: Occupational Therapy, Performance, Participation and
  Well-Being, fourth edition (Eds: Christiansen C, Baum C, Bass J).2014,
  Slack Incorporated, NJ, USA.
  *Manualer*
  Eriksson G. GAP I vardagens aktiviteter-självskattning av vad en person vill
  göra och faktiskt gör, (Version 2.0/2017). Sveriges Arbetsterapeuter, Box
  760, 131 24 Nacka.
  Eriksson G, Margot Cattin I, Kuhne N, Hammar E, Dumoulin D, Kottorp A,
  Nygård L. Manuel de passation de l'Occupational Gaps Questionnaire
  (OGQ-CH-Fr), Version Suisse romande / 2017.
  https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F321796570_Manuel_de_passation_de_l%27Occupational_Gaps_Questionnaire_OGQ-CHFr_Version_Suisse_romande_2017&
 • amp
 • data=02%7C01%7Cgunilla.eriksson%40ki.se%7Caf1f959c24e5497bf92208d7857cea47%7Cbff7eef1cf4b4f32be3da1dda043c05d%7C0%7C0%7C637124643864871919&
 • amp
 • sdata=xv22w%2FeT1jPCvr4noPR86Pg5C%2FW17bYS%2FjwTCvnb7%2Bw%3D&
 • amp
 • reserved=0
  [46]
  Eriksson G. Occupational Gaps Questionnaire (OGQ). Version 2.0/2020. Swedish
  Association of Occupational Therapists, Sveriges Arbetsterapeuter, Box 170,
  Nacka.
  [1] https://doi.org/10.1080/11038128.2019.1709541
  [2] http://dx.doi.org/10.17159/2310-3833/2019/vol49n3a4
  [3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30905233
  [4] https://rdcu.be/bIxNp
  [5] https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/30815706
  [6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30409049
  [7] https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/31870411
  [8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31088411
  [9] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30696320
  [10] https://rdcu.be/4BmX
  [11] https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/30568911
  [12] https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/30082359
  [13] https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/27774829
  [14] https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/28793801
  [15] https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/28792583
  [16] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27774829
  [17] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27575043
  [18] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27835933
  [19] http://informahealthcare.com/action/doSearch?Contrib=Bergstr%C3%B6m%2C+A+L
  [20] http://informahealthcare.com/action/doSearch?Contrib=Eriksson%2C+G
  [21] http://informahealthcare.com/action/doSearch?Contrib=Asaba%2C+E
  [22] http://informahealthcare.com/action/doSearch?Contrib=Erikson%2C+A
  [23] http://informahealthcare.com/action/doSearch?Contrib=Tham%2C+K
  [24] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25327970
  [25] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25882897
  [26] http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Bertilsson%20AS%5BAuthor%5D&
 • amp
 • cauthor=true&
 • amp
 • cauthor_uid=25974760
  [27] http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Tham%20K%5BAuthor%5D&
 • amp
 • cauthor=true&
 • amp
 • cauthor_uid=25974760
  [28] http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=von%20Koch%20L%5BAuthor%5D&
 • amp
 • cauthor=true&
 • amp
 • cauthor_uid=25974760
  [29] http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Johansson%20U%5BAuthor%5D&
 • amp
 • cauthor=true&
 • amp
 • cauthor_uid=25974760
  [30] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26396166
  [31] http://bmjopen.bmj.com/cgi/content/full/bmjopen-2014-006784?ijkey=rRvL7xmu09MLSAd&
 • amp
 • keytype=ref
  [32] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24506231
  [33] http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/25188837
  [34] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23216376
  [35] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=3.%09Eriksson+G%2C+Baum+MC%2C+Wolf+TJ%2C+Connor+LT.+Perceived+participation+after+stroke%3A+The+influence+of+activity+retention%2C+reintegration%2C+and+perceived+recovery.+Am+J+Occup+Ther+2013%3B67%3A131-8.
  [36] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22234319
  [37] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22668679
  [38] http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/22029609
  [39] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21223594
  [40] http://www.slackjournals.com/article.aspx?rid=81923
  [41] http://www.slackjournals.com/article.aspx?rid=83805
  [42] http://www.otjronline.com/view.asp?rID=50941
  [43] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19229453
  [44] http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.2.4a/ovidweb.cgi?&
 • amp
 • S=FAINFPAPENDDMOKMNCCLECMCOECEAA00&
 • amp
 • Abstract=S.sh.38%7C21%7C1
  [45] http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.2.4a/ovidweb.cgi?&
 • amp
 • S=FAINFPAPENDDMOKMNCCLECMCOECEAA00&
 • amp
 • Abstract=S.sh.38%7C23%7C1
  [46] https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F321796570_Manuel_de_passation_de_l%27Occupational_Gaps_Questionnaire_OGQ-CHFr_Version_Suisse_romande_2017&
 • amp
 • amp
 • data=02%7C01%7Cgunilla.eriksson%40ki.se%7Caf1f959c24e5497bf92208d7857cea47%7Cbff7eef1cf4b4f32be3da1dda043c05d%7C0%7C0%7C637124643864871919&
 • amp
 • amp
 • sdata=xv22w%2FeT1jPCvr4noPR86Pg5C%2FW17bYS%2FjwTCvnb7%2Bw%3D&
 • amp
 • amp
 • reserved=0

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI