Greger Lindberg

Greger Lindberg

Pedagogisk Utvecklare
E-postadress: greger.lindberg@ki.se
Besöksadress: ,
Postadress: TL Undervisning och lärande, TL Högskoleförlagd pedagogik, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Greger Lindberg är adjungerad professor i medicinsk gastroenterologi och
  hepatologi vid Karolinska Institutet med placering vid institutionen för
  medicin, Huddinge.

Forskningsbeskrivning

 • Greger Lindbergs forskning handlar om mag-tarmkanalens neuromuskulära
  sjukdomar. Frågorna gäller orsaker till och mekanismerna som framkallar
  dessa sjukdomar. Neuromuskulära sjukdomar i tarmen drabbar många
  människor. Den vanligaste sjukdomen, irritabel tarm med symtom som
  buksmärta, uppkördhet och oregelbunden tarmfunktion, drabbar cirka 15
  procent av befolkningen. Svårare och mer allvarliga störningar sjukdomar
  är mer ovanliga.
  Forskningen utgår från att besvären beror på skador i det system som
  reglerar tarmen, det vill säga nerver, hormoner och immunologiska faktorer.
  I studierna används vävnadsprover från hela tarmväggen och från
  tarmslemhinnan. De studeras med såväl immunhistokemiska som
  molekylärbiologiska metoder.
  Anknytningen omfattar 20 procent av full arbetstid och bekostas av Karolinska
  universitetssjukhuset. Förordnandet gäller från den 1 maj 2010 och tre år
  framåt.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI