Giuseppe Masucci

Giuseppe Masucci

Anknuten till Forskning
Besöksadress: BioClinicum, våning 6, Visionsgatan 4, 17164 Solna
Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Övriga Onkologi övriga forskare, 171 77 Stockholm

Om mig

 • */Giuseppe Masucci: /*Anknuten forskare vid institutionen för
  onkologi-patologi. Docent och överläkare vid Onkologiska kliniken,
  Karolinska Universitetssjukhuset.
  * Född 1951, specialist i onkologi.
  * Har läkarexamen från universitetet i Ferrara, Italien.
  * Är knuten till Radiumhemmet i Stockholm sedan 1979.
  * Medverkar i Socialstyrelsens Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid
  katastrofer (KcRN) som är en beredskapsfunktion vid Centrum för
  strålningsmedicin.
  * Medlem i Socialstyrelsens medicinska expertgrupp för radiologiska och
  nukleära händelser (RN-MeG).

Forskningsbeskrivning

 • Giuseppe Masuccis forskning är inriktad på immunoterapi och därmed
  relaterade prognosfaktorer som kan utnyttjas för ”personaliserad”
  (individrelaterad) cancermedicin. Hans grupp har fastställt att patientens
  vävnadstyp (HLA-antigen) har stor betydelse för den som utvecklat en malign
  tumörsjukdom. Gruppen har på senare år särskilt fokuserat på frekvensen
  av HLA-A2-allelen i Skandinavien
 • denna genvariant är korrelerad med
  dödligheten i äggstocks- och prostatacancer.
  Giuseppe Masucci utvecklar också kombinationsbehandlingar med så kallad
  stereotaktisk ablativ radioterapi (SABR), som ger höga välavgränsade
  stråldoser till små tumörer, följd av immunterapi

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet, 2021-2024

Handledare

 • Hannah Björn Andtback, 2022

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI