Ewa Stenwall

Ewa Stenwall

Lektor
E-postadress: ewa.stenwall@ki.se
Telefon: +46852483278
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 4, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag tog sjuksköterskeexamen med inriktning onkologi 1995 och har som
  sjuksköterska främst arbetat med palliativ vård inom olika
  vårdverksamheter i Stockholm.
  Efter min disputation 2009 anställdes jag vid sektionen för omvårdnad och
  har genom åren varit kursansvarig, kursexaminator och lärare i ett flertal
  kurser vid sjuksköterskeprogrammet. För nuvarande arbetar jag främst i
  termin sex vid sjuksköterskeprogrammet. Jag undervisar främst i omvårdnad
  av äldre personer och vetenskaplig teori och metod.
  Sedan 2019 är jag temaordförande för första året vid
  sjuksköterskeprogrammet och medlem i programrådet. 2020 tillträdde jag som
  ordförande i sektionens kvalitetsråd.

Forskningsbeskrivning

 • Mitt avhandlingsarbete handlar om mötet mellan äldre personer med akut
  förvirringstillstånd, deras närstående och vårdpersonal.
  Efter disputationen har jag deltagit i två interventionsprojekt för
  personcentrerad vård av personer med demenssjukdom inom vård- och
  omsorgsboende och hemtjänst. Forskningsledare: Professor Lena Borell och
  Professor PO Sandman.

Artiklar

Anställningar

 • Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2011-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2009

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI