Eva Oddby-Muhrbeck

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Entrévägen 2, 18257 Danderyd
Postadress: D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, D1 Anestesi och intensivvård, 182 88 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, 2024-2025

Examina och utbildning

  • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, 2002

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI