Eric Åhlberg

Eric Åhlberg

Doktorand
E-postadress: eric.ahlberg@ki.se
Besöksadress: BioClinicum, J7:30, Akademiska stråket 1, 17164 Stockholm
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Imm o alle Smed Sörensen A, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Min forskning är fokuserad på immunförsvarets reaktion vid Covid-19 och Influensainfektion. Tillsammans så tacklar vi frågan vad det är som driver sjukdomsgrad i virala sjukdomar i luftvägarna. Läs mer om vår forskning här: https://ki.se/en/meds/research-group-anna-smed-sorensen 
 • Mer om mig:
  * Forskar-AT, Karolinska Universitetssjukhuset, Pågående
  * Deltagare i The Swedish National Graduate School in Medical Bioinformatics, Pågående
  * Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2023
  * Uppsatspris, Karolinska Institutet, 2022
  * Kandidat i Business and Economics, Handelshögskolan i Stockholm, 2016
  * Anders Wall Stipendium för Brittingham Vikings Utbytesstudier, 2016

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Doktorand, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2024-2026

Examina och utbildning

 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2023
 • Bachelor of Business & Economics at Stockholm School of Economics, Stockholm School of Economics, 2016

Konferenser och events

 • Muntliga presentationer av egna accepterade abstract, Karolinska Inflammation and Immunology, 2023
 • Muntliga presentationer av egna accepterade abstract, Årsmöte för The Swedish National Graduate School in Medical Bioinformatics, 2023

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI